PollerDe gemeente installeert in de periode van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 8 november pollers in de Dorpsstraat en omgeving. Net als het parkeerverwijssysteem, dat wordt aangelegd, zijn de pollers onderdeel van het Verkeersplan Dorp.

Door de pollers blijft de Dorpsstraat en omgeving autoluw. Alleen hulpdiensten of ontheffingshouders mogen er nog in. Hiermee blijft het voor bezoekers van de Dorpsstraat prettig om te bezoeken. Het autoluwe gebied wordt uitgebreid met dat deel van de Dorpsstraat dat evenwijdig loopt aan de Pilatusdam.

In het deel van de Dorpsstraat, van de Delftsewallen tot de toegang naar het Nicolaasplein, worden pollers geplaatst. Hierdoor is het gebruik van pollers in het gebied uniform en wordt het ook aangenamer om er te zijn.

Toegankelijk en bereikbaar

De werkzaamheden aan de pollers kunnen enigszins overlast opleveren, maar hebben geen gevolgen voor de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. Ook blijft de Dorpsstraat tijdens de werkzaamheden toegankelijk en bereikbaar voor hulpdiensten.

Voor meer informatie zie www.zoetermeer.nl/centrum  of de wijkpost Centrum, telefoon 079 346 9002

Een poller is een inzinkbare paal die door een elektrische of hydraulische aandrijving uit een wegdek omhoog wordt gestuurd en die dient om het autoverkeer te reguleren.

-advertenties-

-goede doel-