Hoogste punt 1 3

De nieuwbouw van Kentalis in Zoetermeer heeft het bereiken van het hoogste punt achter de rug. Momenteel worden de eerste stappen gezet in het wind- en waterdicht maken van het gebouw. Tijd voor een klein feestje, waarbij de regiodirecteuren Zorg en Onderwijs, Mark Hiddema en Tinie van Aalsum, zelf ook een paar leistenen aan de zijgevel bevestigden.

 

Naar verwachting wordt het nieuwe Zorg-Onderwijs-Centrum (ZOC) aan de Meerzichtlaan 300-302 in de tweede helft van 2014 in gebruik genomen. De officiële opening van het complex volgt in 2015, om de cliënten en leerlingen de tijd te geven te wennen aan hun nieuwe omgeving.

De cliënten en leerlingen van het nieuwe ZOC hebben moeite met horen of communiceren. Ze zijn doof of slechthorend, zijn doofblind of hebben ernstige communicatieproblemen. Dit soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische of psychiatrische problemen. De kinderen, jongeren en volwassenen zijn afkomstig uit Zoetermeer, de omliggende regio, de hele provincie Zuid-Holland en daarbuiten.

In het ZOC biedt Kentalis begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek. Naast de regionale zorgtak van Kentalis komt in het complex Kentalis Scholengemeenschap Effatha, dat inmiddels 125 jaar bestaat en dit vierde met gebak voor de medewerkers. Ook is er afgelopen zaterdag 12 oktober een reünie gehouden.

Kentalis is niet de enige gebruiker van het ZOC. Zo wordt er Kombino, dat specialistische kindzorg en reguliere kinderopvang biedt, ondergebracht en krijgt de Zoetermeerse locatie van De Voorde – onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) – de beschikking over een deel van het onderwijsgebouw.

De vorderingen van de bouw zijn te volgen via het BouwJournaal op het YouTube-kanaal van Kentalis: www.youtube.com/user/KoninklijkeKentalis. De presentatie van dit BouwJournaal is in handen van twee leerlingen. Er zijn afleveringen met ondertiteling en met een tolk Gebarentaal. De volgende aflevering wordt begin november verwacht.

-advertenties-

-goede doel-