Het college van burgemeester en wethouders heeft ICZ een definitief eindbod gedaan voor de verkoop van de grond aan de Olof Palmelaan voor de bouw van een moskee. ICZ heeft tot 6 januari 2014 de tijd om te laten weten of zij op dit bod wil ingaan. Daarmee moet er nu snel duidelijkheid komen over de plek waar ICZ een moskee wil bouwen. Als ICZ besluit de grond aan de Olof Palmelaan te kopen, koopt de gemeente de eerder verkochte grond aan de Roggeakker weer terug.

moskeeVanuit de Zoetermeerse moslimgemeenschap bestaat behoefte aan een Islamitisch cultureel centrum/moskee aan de oostkant van Zoetermeer. Initiatiefnemer voor de bouw van de moskee is de Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ). Het college van burgemeester en wethouders heeft ICZ eerder dit jaar een stuk grond aangeboden aan de Olof Palmelaan in Oosterheem, op de hoek tussen de brandweer en de Praxis. Het college heeft ICZ nu een definitief eindbod gedaan voor de verkoop van deze grond.

Als ICZ het bod accepteert, moet het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein Oosterhage gewijzigd worden. Dit gebied is op dit moment namelijk uitsluitend bestemd voor bedrijven. Tijdens de officiële wijzigingsprocedure is er de gelegenheid tot inspraak. Daarna komt er een ontwerp bestemmingsplan, waartegen dan eventueel nog bezwaren kunnen worden ingediend. Zodra de procedure wordt gestart, is hierover informatie te vinden op www.zoetermeer.nl/bekendmakingen .

Omdat ICZ op dit moment onvoldoende ruimte heeft voor haar activiteiten, heeft zij behoefte aan het huren van een tijdelijke ruimte voor het verzorgen van lezingen, lessen en gebedsdiensten. Hiervoor huurt ICZ vanaf 1 december 2013 voor een periode van drie jaar een ruimte aan Hodenpijlstraat 10 in het multifunctionele gebouw ‘Oostpunt’. Daarnaast blijft ICZ een deel van de week een ruimte huren aan Zanzibarplein 5.

-advertenties-

-goede doel-