stoplichtHet Groene Golf Team (GGT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu had op 12 november in Zoetermeer een ontmoeting met de gemeente Zoetermeer en een 20-tal wegbeheerders binnen het stadsgewest Haaglanden.

Bedoeling van de bijeenkomst was om samen met wegbeheerders in de regio het verkeerskundig beheer van verkeerslichtinstallaties (VRI’s) te verbeteren (groene golf).

Hans Haring (wethouder Verkeer en Vervoer) van de gemeente Zoetermeer benadrukte het belang van een goede afstemming van VRI’s binnen de Zuid-Hollandse gemeenten. Hij illustreerde hoe structureel monitoren en evalueren van verkeerslichten (tijds)winst oplevert voor de bereikbaarheid en doorstroming in de regio.

Gezamenlijke inkoop

John Steendijk van de provincie Zuid-Holland belichtte het schaalvoordeel van gezamenlijke inkoop van software voor verkeerscentrales waar samen met de gemeente Den Haag op is ingezet. En ook sprak Patrick van Norden van het stadsgewest Haaglanden over de stand van zaken van verkeerskundig beheer in Haaglanden.

Het Groene Golf Team deelt kennis en expertise over beheer van verkeerssystemen zoals verkeerslichten met wegbeheerders op gemeentelijk en provinciaal niveau. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hiermee verbetert het GGT de doorstroming en verspreidt zijn kennis. Deze kennis, kunde en visie zet het GGT in tot eind 2014.

-advertenties-

-goede doel-