Het Stadshart kan eindelijk worden voltooid. De gemeente en projectontwikkelaar Synchroon tekenden maandag 18 november de officiële realiserings- en verkoopovereenkomst voor de uitvoering van het bouwplan Cadenza bij Centrum Oost. Dit maakt de weg vrij voor bebouwing van dit laatste braakliggende terrein aan de rand van het Stadshart.

sh-terrein-cadenzaEerdere bouwplannen voor dit gebied tussen het Oostwaarts, de Italiëlaan en het tracé van RandstadRail bleken door de financiële crisis niet haalbaar. SOZ, een werkmaatschappij van Synchroon, heeft nu een plan ontwikkeld dat door de gemeente en SOZ als realistisch wordt bestempeld. Het gaat om de bouw van een supermarkt (3.017 vierkante meter bruto-vloeroppervlak (bvo)), een kleine winkelruimte (67 vierkante meter bvo), casino (1.000 vierkante meter bvo), horeca (1.398 vierkante meter bvo) en 69 jongerenwoningen. De betrokken woningcorporatie is De Goede Woning. De bouw van het plan is in handen van het bouwbedrijf ERA Contour uit Zoetermeer.

Parkeren

In het gebied komt een parkeergarage met voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers en bewoners. De parkeerplaatsen voor werknemers van bestaande kantoren blijven gehandhaafd. Ook komt er een openbare fietsenstalling met tenminste zevenhonderd fietsparkeerplaatsen in twee lagen. Bij het Theaterplein komen ongeveer 120 fietsenklemmen en ongeveer 45 bij de aansluiting van het Oostwaarts op de Italiëlaan. SOZ richt ook de openbare ruimte in en zorgt ervoor dat deze op een goede manier met het bestaande Stadshart wordt verbonden.

De uitvoering van het plan Cadenza is een concrete uitwerking van de Visie Binnenstad 2030, die een bruisende en sfeervolle binnenstad moet opleveren.

Wethouder Emmens toonde zich verheugd over deze volgende stap op weg naar de voltooiing van het Stadshart. ‘Het is goed dat wij samen met onze partners in dit project blijven investeren in de kwaliteit van de stad’, zei hij. ‘De uitvoering van dit plan heeft alleen maar positieve kanten. Het komt de werkgelegenheid ten goede, de kwaliteit van het Stadshart verbetert, andere winkeliers kunnen daardoor meer klanten verwachten en het Stadshart wordt nog aantrekkelijker voor mensen die een woning zoeken.’

Planning

Volgens de huidige planning volgt dit najaar de publicatie over het voorontwerpbestemmingsplan. In het voorjaar van 2014 wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. In de zomer van 2014 publiceert de gemeente het vaststellingsbesluit en de afgifte van de omgevingsvergunning. In november volgend jaar kan de bouw beginnen en in mei 2016 is de oplevering van Cadenza gepland.

-advertenties-

-goede doel-