bentwoud-basisgroeimodel-27

De provincie, gemeenten en het Hoogheemraadschap hebben in september een akkoord gesloten. Na lange tijd van onduidelijkheid kan de aanleg van het Bentwoud nu worden afgemaakt. De partijen hebben afgesproken dat dit voor 2016 moet gebeuren.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de afronding van het Bentwoud in de laatste fase gekomen. Door de rijksbezuinigingen op groen was een nieuwe overeenkomst nodig. Ondanks dat de realisatie van groen onder druk staat is het de gemeenten, waterschap en provincie gelukt om aangepaste afspraken over inrichting en beheer van het Bentwoud te maken.

Realisering 2016

Vanaf 2014 krijgt het Bentwoud een gezicht. Dan wordt begonnen met het grondwerk. Eind 2014 zijn de fiets- en wandelpaden klaar, en is ook de beplanting grotendeels gereed. Ook wordt volgend jaar begonnen met de aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de nieuwe rotonde. In 2016 al moet de inrichting gerealiseerd zijn.

Inrichting Bentwoud

Het Bentwoud loopt van Benthuizen / Oosterheem helemaal tot aan Boskoop. In het gebied oostelijk van de golfbaan bij Benthuizen is de inrichting versoberd. Verdere ontwikkeling van dit deel van het Bentwoud blijft mogelijk, als er meer geld beschikbaar is.

Het gedeelte dat grenst aan Zoetermeer (de zgn Driehoek Benthuizen) krijgt de uitstraling van een stadspark met een hoger kwaliteitsniveau. Het wordt daarmee een aantrekkelijke pleisterplek voor recreërende Zoetermeerders.

Vruchten plukken

Klaasjan de Jong (wethouder Natuur): “De aanleg van het Bentwoud, en vooral de ‘Driehoek’, is een belangrijke toevoeging voor onze groene stad. De  bewoners van de wijk Oosterheem krijgen hun langverwachte park/bos. Ik ben er trots op dat we zover gekomen zijn. Er gaat nu echt iets gebeuren. Generaties Zoetermeerders gaan de vruchten plukken van de aanleg van het Bentwoud.”

-advertenties-

-goede doel-