Evenals voorgaande jaren pakt de gemeente in 2014 stille en enge plekken aan. Het gaat om plekken waar inwoners zich onveilig voelen omdat het er bijvoorbeeld onvoldoende verlicht is of omdat het onoverzichtelijk is door overhangend groen.  Inwoners kunnen tot 31 januari 2014 een stille en enge plek aanmelden via www.zoetermeerveilig.nl .

StraatverlichtingPatrick van Domburg (wethouder Lokale Veiligheid): “Ik vind het belangrijk dat Zoetermeerders zich veilig voelen in hun stad. Zowel overdag als 's avonds laat. Door jaarlijks de stille en enge plekken in de stad op te knappen, wil de gemeente bijdragen aan dat veiligheidsgevoel.”

Vorige jaar leverde de oproep veertien locaties op, waarvan de gemeente er inmiddels zeven heeft opgeknapt. Twee plekken neemt de gemeente mee in het regulier onderhoud. Het aanpakken van deze locaties startte in de tweede helft van dit jaar. De gemeente plaatste op verschillende locaties extra verlichting. Op andere locaties was het mogelijk de verlichting te verplaatsen, zodat een groter oppervlak verlicht wordt. De resterende vijf plekken kan de gemeente niet aanpakken omdat de benodigde maatregelen strijdig zijn met het beleid openbare verlichting of omdat het gaat om particulier eigendom.

Verlichting aangepast

In Buytenwegh/De Leyens plaatste de gemeente extra verlichting aan de Ibsenzijde, de Hannie Schaftrode en aan de Bellamyhove. In Rokkeveen kreeg het parkeerterrein van sportcomlex De Veur twee extra lichtmasten.  Aan de Carolineberg is een lichtmast verplaatst en een extra lichtmast bijgeplaatst.

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Met projecten als WAS (Wijk en Agent Samen) en de grote controleacties op de RandstadRail probeert de gemeente de veiligheid in de stad te vergroten. Meer informatie staat op www.zoetermeerveilig.nl .

-advertenties-

-goede doel-