huis-te-koopDe Zoetermeerse gemeenteraad heeft op 14 oktober 2013 een regeling Startersleningen vastgesteld. Startersleningen zijn vooral bedoeld voor jonge mensen met een bescheiden inkomen die voor het eerst een huis willen kopen in het laagste koopsegment. De regeling sluit aan op het extra budget van 50 miljoen euro voor startersleningen van het Rijk. Daarmee draagt het Rijk in het vervolg voor de helft bij aan de starterslening in Zoetermeer. Daardoor kunnen starters langer gebruik maken van deze regeling. De gewijzigde regeling gaat op 21 november 2013 in. Voor aanvragen voor deze datum gelden nog de oude voorwaarden.

Door aansluiting bij de rijksregeling is het naar verwachting mogelijk om samen met het beschikbare gemeentelijk budget tot ergens in 2015 startersleningen te verstrekken. Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal verleende startersleningen. Als het budget op is neemt de gemeente geen aanvragen meer in. Jaarlijks maken zo’n 80 tot 100 Zoetermeerse starters gebruik van de regeling.

Gewijzigde voorwaarden

Door aansluiting bij de rijksregeling veranderen wel twee voorwaarden. Vanaf 21 november mag de starterslening nog ten hoogste 20% van de totale verwervingskosten van een woning bedragen. Het maximum van € 35.000,00 per starterslening blijft ongewijzigd.

Een tweede gewijzigde voorwaarde is dat de aanvragers nooit eerder eigenaar van een koopwoning zijn geweest. In de oude Zoetermeerse regeling mochten aanvragers in de drie jaar voor aanvraag geen eigen woning hebben gehad. In de praktijk waren alle aanvragers niet eerder eigenaar van een woning.

Onveranderd

De overige voorwaarden blijven gelden. De starterslening mag worden gebruikt voor de aankoop van een woning waarvan de totale verwervingskosten niet hoger zijn dan €188.000,00.  Met ingang van 2014 wordt dit maximum verlaagd naar €181.000,00. Kopers kunnen de lening gebruiken voor de aankoop van een bestaande woning of een nieuwbouwwoning in 2013 en 2014. De starterslening geldt niet voor aankoop van een woning van een corporatie met korting op de marktwaarde.

-advertenties-

-goede doel-