Landelijk wordt er extra geld vrijgemaakt voor de aanpak op het gebied van armoede en schulden. Zoetermeer krijgt daardoor € 130.000,= extra ter beschikking. Voor de besteding van dit bedrag doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de raad.

Paiement eurosZo wil het college de inkomensgrens van de ZoetermeerPas tot 120% van het wettelijk sociaal minimum verhogen. Daarnaast wordt geld gereserveerd voor het oprichten van een Sociaal Fonds. Lokale initiatieven waaronder stichting jarige job, stichting SOS en stichting Mensen in de Minima, schuldhulpmaatjes en de voedselbank kunnen rekenen op extra bijdragen. Een eenmalige actie ‘computers voor kinderen’ krijgt extra middelen en de preventieve aanpak van de schuldhulpverlening wordt door een extra budget geïntensiveerd.

-advertenties-

-goede doel-