Schoolbeleid Cultuureducatie

Dat cultuur belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen is bekend. Zo belangrijk dat het kabinet kinderen en jongeren een stevig fundament wil bieden: een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij alle culturele instellingen, landelijk en lokaal.

De regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ is daarom in het leven geroepen. Deze regeling stelt subsidie beschikbaar met als voorwaarde dat culturele instellingen de scholen betrekken bij het maken van projectplannen en dat scholen ook financieel bijdragen aan het uitvoeren van de plannen.

CKC is de centrale aanvrager en trekker van het plan Cultuureducatie met Kwaliteit voor het onderwijs in Zoetermeer. Samen met de Bibliotheek Zoetermeer, het Stadsmuseum Zoetermeer, Stadstheater Zoetermeer en de deelnemende basisscholen, is met het verkrijgen van de subsidie de eerste stap richting het ontwikkelen van een visie en beleid voor cultuureducatie voor het onderwijs gezet.

Dinsdag 29 oktober namen leerkrachten van De Paulusschool deel aan de workshop ‘Schoolbeleid Cultuureducatie’. Op een speelse wijze werd door middel van de workshop en een speciaal ontwikkeld bordspel druk gebrainstormd. Ook wethouder Hans Haring, de Bibliotheek en het Stadsmuseum woonden deze CKC workshop bij. De directeur en alle leerkrachten namen hieraan deel en brachten een levendige discussie op gang over cultuureducatie op hun school.

-advertenties-

-goede doel-