De gemeente Zoetermeer heeft onderzoek laten verrichten of en hoe de woningen in Zoetermeer in 2030 energieneutraal zouden kunnen worden. Het onderzoek wijst niet alleen uit dat het technisch mogelijk is maar ook dat het voordelig is voor de stad, de bedrijven en de inwoners.

Vanuit de markt worden aanbiedingen ontwikkeld voor huurwoningen om tegen de huidige kosten van het energieverbruik de bestaande woning te renoveren naar gegarandeerd ‘energienotaloos’! De woonlasten blijven daardoor stabiel of worden zelfs iets lager.

Landelijke deal

electromechanical meter. Type CG1tEr is landelijk al een deal gesloten tussen 4 bouwers en 6 woningcorporaties om vóór 2020 111.000 woningen op deze manier te gaan renoveren. Ook voor particulieren wordt dit concept ontwikkeld. Het onderzoek gaat in op de economische effecten en de CO2 reductie. In januari 2014 zal het college een voorstel doen over de rol die de gemeente kan en wil spelen om deze innovaties te faciliteren.

Doelstelling uit Stadsvisie

Eén van de doelstellingen in de stadsvisie van de gemeente Zoetermeer voor het jaar 2030 luidt: Zoetermeer CO2 neutraal in 2030. Oftewel “alle gebouwgebonden energiegebruik van de gebouwen wordt in Zoetermeer of in de regio rond Zoetermeer opgewekt uit duurzame energie.” In de afgelopen jaren zijn hier alle diverse projecten voor uitgevoerd. Op dit moment is er al door energiebesparing en opwekking van duurzame energie ca. 10% van de CO2 emissie gereduceerd in Zoetermeer.

-advertenties-

-goede doel-