De gemeente gaat het Buytenpark aanwijzen als 'eigen terrein' en kleine verkeersborden plaatsen bij een aantal fiets- en voetpaden. Daarmee krijgen wandelaars, fietsers en mountainbikers meer duidelijkheid over waar wel of juist niet mag worden gefietst.

bord FietspadStraks staan bij de overzichtsborden in het park de gebodsborden ‘recreatief fietspad’ en de borden ‘eigen terrein’. Hierdoor mogen mensen alleen op de daartoe aangewezen paden fietsen en niet meer overal. In het park zelf komen bij de paden lage gebodsborden voor fietsen en wandelaars.

De reden voor deze maatregel is een motie die de gemeenteraad op 3 december 2012 heeft aangenomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buytenpark. In deze motie constateerde de raad dat wandelaars en mountainbikers in het Buytenpark elkaar hinderen. Bij de ingangen van het Buytenpark staan nu alleen de rechthoekige borden met 'fietspad', waardoor op alle paden in het begrazingsgebied kan worden gefietst.

De gemeenteraad vroeg het college via de motie om in gesprek te gaan met de mensen die een zienswijze over het mountainbiken op het bestemmingsplan hadden ingediend om zo samen tot een veilige scheiding tussen wandel- en fietsroutes te komen. Ook wilde de raad dat er geen enkel misverstand meer mag bestaan over de verkeersregels die in het Buytenpark van toepassing zijn.

De gemeente heeft vier varianten met vertegenwoordigers van het Kwaliteitsteam Buytenpark, de Vogelwerkgroep, de Tourvereniging Zoetermeer '77 en de Stichting Wielerpromotie Het Groene Hart besproken. Uiteindelijk is door iedereen gekozen voor de variant waarin het Buytenpark als 'eigen gebied' wordt aangewezen en kleine verkeersborden bij de paden worden geplaatst. Het zijn borden die bijvoorbeeld ook Staatsbosbeheer gebruikt. Deze lage verkeersborden passen goed in het Buytenpark en bovendien ontstaat geen oerwoud aan verschillende borden. Ze hebben dezelfde juridische werking als reguliere verkeersborden, waardoor handhavers beter tegen overtreders kunnen optreden. Omdat het Buytenpark straks 'eigen terrein' is, zijn bezoekers gasten die zich moeten houden aan de gedragsregels van de eigenaar, in dit geval de gemeente.

De gemeente wil na ongeveer een jaar samen met de gebruikers van het Buytenpark bekijken of deze maatregel het gewenste effect heeft.

-advertenties-

-goede doel-