20200213 16624Sinds de zomer van 2019 is onder aanvoering van een onafhankelijke ‘sportformateur’ gewerkt aan een Zoetermeers Sportakkoord. Het sportakkoord wil de sport als sector versterken. Sportclubs krijgen nu 5 maanden langer de tijd om in te schrijven voor subsidie via het sportakkoord.


Tijdens het Zoetermeers Sportgala op 13 februari 2020 vond de ondertekening plaats van het Zoetermeers Sportakkoord. Vijftig partners hebben zich aangesloten bij het akkoord en zetten acties op om bijvoorbeeld bijzondere doelgroepen meer te laten sporten, sportaccommodaties te verduurzamen of meer vrijwilligers aan te trekken. Partners van het Zoetermeers Sportakkoord konden tot en met 31 maart een stimuleringsbudget aanvragen voor de actiepunten uit het Sportakkoord, maar door de coronacrisis kon niet iedereen op tijd de aanvraag indienen. Ook is uitvoering van de meeste actiepunten nu niet mogelijk. Daarom krijgen de partners extra tijd: tot en met 31 augustus mag nog een aanvraag gedaan worden voor een stimuleringsbijdrage.
Voor uitvoering van het Sportakkoord is komende tijd tenminste €136.000 per jaar beschikbaar, waarvan €60.000 via het rijk.

Foto: Wethouder Ter Laak en deelnemers aan het Sportakkoord tijdens de ondertekening in februari 2020

-advertenties-

-goede doel-