‘Levendig en kleurrijk Zoetermeer‘

PvdA Zoetermeer met roos rood onder elkaar

 

3 Belangrijke actiepunten voor de PvdA

 1.  Bouwen voor bewoners en niet voor beleggers: meer sociale woningen bouwen en een woonplicht invoeren.
 2. Verduurzaming bereikbaar maken voor iedereen: aanpak energiearmoede en ontzorging inwoners.
 3. Eerlijk werk en een fatsoenlijk inkomen: invoering basisbanen en een ruimhartiger armoedebeleid zodat iedereen mee kan doen.

Meer informatie vind je op: zoetermeer.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026 

 

 Kandidatenlijst PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 

MARGOT KRANEVELDT pvda

 1. Margot Kraneveldt
 2. Susanne Bout
 3. Sicco Louw
 4. Yuri Nikerk
 5. Nilüfer Sağir
 6. Shamier Madhar
 7. Ineke van den Berg
 8. Leo Welschen
 9. Daphne Disco
 10. Ramie al Moukhaibar
 11. Helmut Beckhuis
 12. Wiam Rida
 13. Anke Ouwerkerk
 14. Ruben Severina
 15. Chantal Walther
 16. Gerard Wennen
 17. Loek Groenewegen
 18. Rob Janssen
 19. Marco Sikkel
 20. Werner Kasten
 21. Anja van Zantvoort
 22. Amieta Matabadal
 23. Taco Kuiper
 24. Lennie Huizer

 

 Vraag en antwoord

1. Als u de mogelijkheid krijgt tot het meeschrijven aan een coalitieakkoord en deel te nemen aan het nieuwe college van B&W, wat is daarvan dan uw dwingende voorwaarde? Is er bijvoorbeeld een partij die u wilt uitsluiten of een beleidspunt dat u per se wel of niet verwezenlijkt wilt zien?

De PvdA Zoetermeer sluit geen enkele partij uit, tenzij een partij bepaalde groepen in de samenleving zelf uitsluit of direct ingaat tegen de democratische waarden van de Nederlandse rechtsstaat. Voor de PvdA Zoetermeer is het bouwen van meer sociale, betaalbare woningen een belangrijke voorwaarde om mee te doen in een coalitie. Wij willen dat iedereen binnen een redelijke tijd een betaalbare woning kan vinden worden zodat onze eigen jongeren in hun eigen stad kunnen blijven wonen.

2. Het gemeentebestuur van Zoetermeer zal snel een beslissing moeten nemen over het afvalbeleid. Wat is uw inzet?

De PvdA Zoetermeer vindt dat er op het gebied van plastic scheiden en communicatie goede dingen in het Afvalbeleidsplan staan. Maar de PvdA is mordicus tegen het afrekensysteem van gedifferentieerde tarieven (diftar) dat het college wil invoeren. Daarbij ga je naast een vast basistarief betalen voor iedere keer dat je je restafvalbak aan de straat zet of een vuilniszak weggooit in de ondergrondse container bij je flat. Dat vinden wij nodeloos ingewikkeld en duur en het is niet eerlijk voor mensen die iedere keer maar een klein beetje weggooien zoals ouderen en voor mensen met medisch afval of jonge ouders met veel luiers.

3. De situatie van het Langelandziekenhuis lijkt nog niet erg stabiel. Wilt u een volwaardig ziekenhuis in Zoetermeer behouden en wat wilt u daarvoor doen?

Natuurlijk vindt ook de PvdA dat een stad als Zoetermeer een eigen ziekenhuis verdient en dus moet het LangeLand Ziekenhuis behouden blijven. De gemeente moet er op bestuurlijk niveau alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat lukt. Een ziekenhuis is echter ook een commerciële instelling en in tijden van krapte bij jeugdzorg en wmo is het niet verstandig dat de gemeente miljoenen belastinggeld in het ziekenhuis investeert. Eerst moeten de zorgverzekeraars en het ziekenhuis zelf er goed uit zien te komen.

4. Zoetermeer heeft zich bereid verklaard een jaar lang een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders in de voormalige penitentiaire inrichting. Als na een jaar de vraag komt of Zoetermeer dat aanbod wil verlengen, wat doet u dan?

We hebben een jaar afgesproken en ook voor de PvdA Zoetermeer geldt: afspraak is afspraak. Maar: de nood is hoog bij de asielzoekerscentra en er kan een verzoek tot verlening komen. Als dat zo is, moeten we goed bekijken of we nog een tijdje door willen en kunnen gaan en onder welke voorwaarden. Zoetermeer is de derde stad van Zuid-Holland en dat betekent dat ook wij net als andere gemeenten ons steentje moeten bijdragen aan de opvang van statushouders. Uit menselijk oogpunt, maar ook uit solidariteit met gemeenten waar een asielzoekerscentrum gehuisvest is. Zij kunnen de toestroom niet alleen oplossen.

5. De financiële situatie van Zoetermeer is niet rooskleurig. Als dat u dwingt te bezuinigen waarop dan als eerste en waarop als laatste?

Als eerste op citymarketing en als laatste op sociale voorzieningen. Citymarketing is een luxe en niet van wezenlijk belang, maar sociale voorzieningen zijn dat voor de PvdA wel. Dus geen bezuinigingen op armoedebeleid, buurtcentra, wijkbibliotheken enzovoorts.

6. Heel Nederland en dus ook Zoetermeer zal niet ontkomen aan een ingrijpende energietransitie. Hoe stelt u zich de overgang van gas naar andere energiebronnen in Zoetermeer voor?

Stap voor stap, wijk voor wijk moeten we ervoor zorgen dat huizen worden verduurzaamd. We moeten slim aansluiten bij momenten dat huiseigenaren bijvoorbeeld hun ketel gaan vernieuwen of gaan verbouwen. Ieder huis is anders en iedere portemonnee ook. Beter isoleren helpt ook al een heleboel. Niet iedereen kan dat betalen. Daarom is de PvdA voor een goede aanpak van energiearmoede en hulp bij de verduurzaming door informatie en ondersteuning, kortingsacties of renteloze leningen uit een duurzaamheidsfonds. Wij willen niet alleen huiseigenaren, maar ook huurders helpen want iedereen moet mee kunnen doen.

 

7. Een ander algemeen zorgpunt is het klimaat. Wat denkt u zelf als gemeentebestuur van Zoetermeer te kunnen doen aan verbeterpunten wat dit betreft zoals bijdragen aan bescherming van het buitenmilieu – in zijn algemeenheid van bodem, lucht, water en het geluidsniveau – en uitbreiding van de natuurwaarden en ecologische kwaliteiten van Zoetermeer?

We moeten als stad buitengewoon zuinig omgaan met onze natuur en ons groen en de dieren die daarin leven. Dus zegt de PvdA: handen af van onze natuurgebieden zoals de Plas van Poot en het Buytenpark, maak daar geen pretparken van, maar versterk ze juist. Overal waar we bouwen of onderhoud plegen kunnen we dat klimaatbestendig doen, zodat we droge voeten houden, schoon water gewaarborgd is en hittestress wordt voorkomen. Tegels eruit, planten erin! En beheer het groen diervriendelijk. We moeten de luchtkwaliteit beter meten op drukke punten. De PvdA is voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dat is goed voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

-advertenties-

-goede doel-