woning leegSpookwoningen zijn woningen waar niemand officieel op het adres staat ingeschreven, maar de woning wordt wél gebruikt. Vaak is dit gebruik voor criminele activiteiten zoals drugshandel of het opslaan van wapens. Ook Zoetermeer heeft last van spookbewoning, de LHN stelde hier vragen over aan het college.


Burgemeester Bezuijen vindt het onwenselijk dat er spookwoningen in Zoetermeer zijn, deze woningen worden vaak gebruikt voor criminele activiteiten waaronder hennepteelt. Daarbij zijn deze woningen hard nodig op de huidige (krappe) woningmarkt.
Zoetermeer is al heel actief in het tegengaan van spookbewoning, zo wordt er jaarlijks onderzoek gedaan leegstaande adressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Hieruit is onder andere een lijst met meer dan 100 kamerverhuur-adressen gekomen. Veel woningen die administratief leeg staan in de BRP, blijken bewoond te worden door arbeidsmigranten. Soms bleek ook sprake te zijn van overbewoning waarbij hoge huren worden gevraagd en de woning niet veilig bleek. In één spookwoning is een hennepkwekerij aangetroffen en in een andere spookwoning zijn verdovende middelen gevonden.

Daarnaast is de gemeente aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De LAA levert adressen aan waarbij twijfels bestaan over de juistheid van BRP inschrijvingen, of waar die in het geheel ontbreken. Het college wil onderzoeken of het mogelijk is om de gegevens van bv stroomaanbieders te gebruiken om meer zicht te krijgen op spookwoningen.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-