20220608 32315Wethouder Ingeborg ter Laak is maandagavond 20 november zwaar onder vuur gekomen tijdens een extra ingelaste raadsvergadering. Zes partijen dienden een motie van afkeuring in omdat de wethouder de raad onjuist had geïnformeerd rond een motie over nachtbussen.

Van verschillende partijen kwam kritiek op het handelen van de wethouder, tijdens een ingelaste raadsvergadering ofwel het interpellatiedebat. Wethouder Ingeborg ter Laak (CDA) werd verweten dat zij de raad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over de voortgang rond de nachtbussen in Zoetermeer. Wethouder Ter Laak had vanuit de motie Nachtbus van de raad de opdracht gekregen om zo snel mogelijk nachtbussen mogelijk te maken tussen Zoetermeer, Den Haag en Leiden. Afgelopen maand werd duidelijk dat er nog geen zicht is op nachtbussen voor Zoetermeer en bleek dat de wethouder de raad niet goed had geïnformeerd.

Zes partijen, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en Zoetermeer Vooruit dienden een motie van afkeuring in. Later werd deze gesteund door de VVD en de LHN.  Ter Laak bood haar excuus aan en beloofde beterschap. Afgesproken is dat zij, vóór het kerstreces, een plan van aanpak presenteert over het nachtvervoer aan de raad. Het CDA steunde de eigen wethouder, een belangrijke steun want het CDA zorgt met twee zetels in de raad voor een meerderheid van de coalitie in de raad. De coalitie heeft nu 21 zetels en voor een meerderheid zijn minimaal 20 zetels nodig. 

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-