waterschapverkieizing copy copyDe verkiezingen voor de waterschappen staan weer voor de deur en hebben in dit jaar van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp extra aandacht. Anja van Zantvoort doet mee en staat als hoogst geplaatste Zoetermeerse kandidaat op de verkiezingslijsten van de drie Zoetermeerse waterschappen.

De verkiezingen voor de waterschappen zijn 15 maart en alle inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt. Dus tijd om hier eens samen met Anja in te duiken.

Wat doen Waterschappen?

Nederland is een waterland. Er zijn dijken en honderden bruggen over het water. “In ons leven speelt water een belangrijke rol. Het biedt kansen voor natuur en recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid, maar ook zorgen. Nederland is laaggelegen. Ongeveer een kwart ligt onder zeeniveau”, vertelt Anja. “Om er voor te zorgen dat er geen overstromingen zijn en dat we over schoon en voldoende water beschikken hebben we waterschappen”.

grenspaal copyDe 21 Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding, de aanvoer en afvoer van water. Zo ook in de regio waar Zoetermeer ligt. “Zij zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand, voor zuivering van afvalwater in een waterschap en voor natuurbeheer in en rond het water”, gaat Anja verder. Zoetermeer ligt op het grensgebied van 3 zogenaamde hoogheemraadschappen, te weten; het eerste officiële en oudste waterschap Rijnland (ingesteld in 1255), Schieland/Krimpenerwaard (1273) en Delfland (1289). Een waar ‘Drielandenpunt’. Het grootste gedeelte van Zoetermeer ligt in het Hoogheemraadschap Rijnland.

Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur die worden voorgezeten door een dijk- of watergraaf. Een titel die al bestaat uit de 13e eeuw en later algemeen werd overgenomen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Wat willen de Zoetermeerse Hoogheemraadschappen?

“De waterschappen willen droge voeten en schoon oppervlakte- en afvalwater voor iedere Zoetermeerder”, duidt Anja. “En met een eerlijke lastenverdeling naar de gebruikers - een betere balans”, voegt Anja toe.

Hoe ziet dat er concreet uit en hoe krijg je dat voor elkaar?

            Anja is al jarenlang betrokken bij de Zoetermeerse politiek en maakt zich, als planoloog, sociaal geograaf en lid van de PvdA-fractie van het Hoogheemraadschap Rijnland, grote zorgen dat de huizen straks niet alleen financieel, maar ook letterlijk onder water staan. Ook is ze bezorgd dat er op termijn geen schoon water meer is wat voor iedereen betaalbaar is. Ook voor inwoners met een kleine(re) beurs. “Ik heb wel wat met water. Ik ben zowat op het water geboren”, vertelt Anja. “Toen ik nog een baby was van 6 maanden namen mijn ouders, die fervente kanovaarders waren, mij al mee in een kano het water op. Ik heb daarna altijd wat met water willen doen.”

Anja wil graag vanuit het algemeen bestuur van Rijnland eraan bijdragen om water niet alleen in woord, maar ook in daad meer leidend te maken. “Dat is hard nodig als we met de zeespiegelstijging en de bodemdaling in Rijnland ook in de toekomst droge voeten willen houden en voldoende schoon water voor iedereen. Het is de hoogste tijd voor concrete maatregelen en scherpe (politieke) keuzes, want de natuur wacht niet”, duidt Anja verder en: “dat zullen we samen moeten doen met elkaar. Er staat ons een enorme klus te wachten want de zuiveringsinstallaties moeten worden gerenoveerd en in het kader van de duurzaamheid: energie neutraal en klimaatbestendig, worden”.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft met plannen voor renovatie en duurzaamheid al een goed begin gemaakt en Anja hoopt dat ze de kans krijgt om dat stokje verder op te pakken.  “Investeren in de toekomst, ook als de belasting enigszins omhoog moet, is voor de PvdA noodzakelijk. Maar wel met zoveel mogelijk een eerlijke lastenverdeling naar gebruik en  draagkracht van de gebruikers die er profijt van hebben”, volgens Anja.

PvdA Rijnland investeert in de toekomst

          De PvdA heeft daarom in het voorjaar van 2022 met vertegenwoordigers van de drie waterschappen, de Zoetermeerse natuurorganisaties, Duur Samen en bewonersverenigingen gesproken hoe je grootschalige woningbouw (in bijvoorbeeld het Entreegebied) klimaatbestendig, duurzaam en betaalbaar voor elkaar kunt krijgen en hoe er in de bestaande stad ruimte gemaakt en behouden kan worden voor een proactief waterbeheer. “Hopelijk kunnen we dan de wateroverlast en hittestress in Zoetermeer in alle wijken terugdringen”, vertelt Anja.

Wat Anja betreft is er over vier jaar onder meer voldoende waterberging in alle wijken van Zoetermeer en zijn ze klimaatbestendig gemaakt, is de kwaliteit van het water verbeterd en de biodiversiteit toegenomen, wordt er duurzaam en op energie neutrale wijze gewerkt. En wordt er door Rijnland samen met de diverse Zoetermeerse  natuur- en woningbouworganisaties en de gemeenteraad gewerkt aan een klimaatbestendige stad.

Overige Zoetermeerders bij de verkiezingen

Naast Anja zijn er nog meer Zoetermeerse kandidaten voor de verkiezingen van de Waterschappen. Onderstaand een overzicht:

Rijnland Schieland en de Krimpenerwaard              Delftland     
Jakobien Groenenveld (Water Natuurlijk) Ton Lammertink (GOUD) Theo van der Pols (J21)          
Marga vd Tol-Bakker (Water Natuurlijk) Chris Veldhuijsen (Water Natuurlijk)  
Klaas Schra (CU-SGP) Hans Bongers (Water Natuurlijk)  
Jos Douma (CU-SGP) Helmut Beckhuis (PvdA)  
Vincent Dullaart (GOUD) Helmert van der Slik (CU-SGP)  
Margot Kraneveldt (PvdA) Alexander Bruin (CU-SGP)  
Anja van Zantvoort (PvdA) Pieter Heijboer (CU-SGP)  
Sabin Jahan (VVD) Frits von Mijenfeldt (CDA)  
Johann van der Veere (VVD) Hans van Zeijl (AWP)  
David Weekenstroo (CDA) Krista van Zeijl (AWP)  
Rene Haak (50PLUS) Slobodan Bogovac (BVNL)  
Geert Vinke (AWP)    

Theo van der Pols (JA21)

   

 

Foto's:
1. Grenspaal gebied Rijnland en Delftland, Reginahof Zoetermeer, ietwat verstopt in de middenberm.
2. Anja links op foto aan het flyeren voor de verkiezingen.
3. Kandidaten PvdA voor Rijnland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Christ van Gestel

Foto's:
1. Grenspaal gebied Rijnland en Delftland, Reginahof Zoetermeer, ietwat verstopt in de middenberm.
2. Anja links op foto aan het flyeren voor de verkiezingen.
3. Aantal PvdA kandidaten voor Rijnland. Anja in het midden zittend. 

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-