uitbreiding snowworldIn de gemeenteraad is maandagavond 6 februari vergaderd over de uitbreidingsplannen van SnowWorld in het Buytenpark. SnowWorld wil uitbreiden met een hotel met 100-120 kamers, een kabelbaan – ‘zipline’ – tussen de top van de skibaan en Adventure Valley en nieuwbouw van Adventure Valley.


De gemeenteraad gaat vrijwel zeker de deur op een kier zetten voor uitbreiding, een ruime meerderheid van de raadsleden lijkt geen bezwaar te hebben tegen een studie naar de mogelijkheden en wenselijkheden om de geldende bestemmingsplannen te wijzigen. Op dit moment is de uitbreiding die SnowWorld wil namelijk niet mogelijk door het bestemmingsplan van het Buytenpark.


Geld voor haalbaarheidsfase

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een budget van € 250.000,- beschikbaar te stellen om de haalbaarheidsfase uit te voeren. Dit bedrag kan later weer verhaald worden op SnowWorld. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of de uitbreiding past in het Buytenpark, waarbij gewogen wordt tussen bescherming van het natuurgebied en ruimte geven voor ontwikkeling.
Besluitvorming over de haalbaarheidsfase staat op de agenda van de raadsvergadering van 20 februari.

 

Voorstanders

Bij de voorstanders van het project - waarmee SnowWorld zegt te willen uitgroeien tot ‘een resort met het hele jaar rond de Alpenbeleving’ - liep de VVD voorop. Woordvoerder Quinten de Gruijter noemde als belangrijkste voordelen: ”Versterking van de sport- en vrije tijdszone van het Buytenpark en uitbreiding van de werkgelegenheid.” Hij kwalificeerde deze SnowWorld-plus als “een uniek complex in Nederland, dat zelfs verrijkend zou kunnen zijn voor de natuur en voor bruis kan zorgen in de stad.”

 

Tegengeluid


Tegenstanders van de plannen zijn vooral te vinden bij PvdA, GroenLinks en SP. Zo riep Susanne Bout namens de PvdA op: “Laat het Buytenpark met rust. Maak van het Buytenpark geen pretpark.” Zij gaf aan geen bezwaren te hebben tegen de in het Masterplan vervatte opknapbeurt van het bestaande complex en introductie van een kinderspeelplaats indoor, maar wel tegen het hotel en de andere nieuwigheden. “Onder andere niet goed voor de zeldzame vogels die in het Buytenpark leven.”
Jordy Boerboom van GroenLinks had kritiek op het feit dat volgens de stukken ruim 1800 arbeidsuren op het gemeentehuis worden vrijgemaakt aan ambtelijke capaciteit voor dit project, “die we ook voor extra woningen zouden kunnen inzetten.”
Jan Velner beklemtoonde dat de SP al in haar verkiezingsprogramma had staan tegen elke uitbreiding van SnowWorld te zijn.

 Foto: Links  het hotel met een loopbrug naar het skicomplex (Masterplan SnowWorld).

Bron: Kwaliteitsteam Buytenpark

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-