wethouder IedemaJaarlijks stelt de gemeente de begroting op. Ondanks veel onzekerheid door de crisis, de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de tekorten aan personeel en bouwmaterialen en de onzekerheid over de toekomstige inkomsten vanuit het rijk, wil Zoetermeer toch blijven investeren in de stad.


Veiligheid, wonen en het tegengaan van armoede staan hierbij hoog op de agenda. De financiële positie van de gemeente is voor de jaren 2023 tot en met 2025 nog licht positief. In 2026 is er een tekort van bijna € 15 miljoen. Dat komt door maatregelen van het rijk, waardoor de inkomsten van de gemeente ieder jaar flink dalen. “De gemeente staat er op korte termijn relatief goed voor”, stelt wethouder financiën Jan Iedema. “Door op een verantwoorde manier om te gaan met onze financiën kunnen we blijven doen wat nodig is voor onze stad. Zorgen blijven er wel over de begroting vanaf 2026. De gemeenten dringen er bij het rijk op aan om volgend jaar meer duidelijkheid te geven over hun financiële tegemoetkoming.”

 

Veiligheid en wonen

“Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn huis, wijk en stad. Helaas zien we dat het soms aan dat veilige gevoel ontbreekt en we willen dit herstellen” aldus wethouder Iedema. “Daarom is veiligheid een topprioriteit en komt er meer geld voor onze handhavers en hulpverleners.” Een ander aandachtspunt is het woningtekort. “We blijven woningbouw stimuleren want er is nog steeds veel behoefte aan woningen. Dit doen we bijvoorbeeld op grote schaal met diverse projecten in de Binnenstad en Entree, een van de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen van Nederland met duizenden woningen en een groen openbaar gebied.” De gemeente investeert ook in bestaande woningen en openbare gebieden. “We kijken per wijk welke investeringen nodig zijn om het woon- en leefgenot te verbeteren.”

Effecten van de crises

Er zijn steeds meer inwoners die door de enorme inflatie en de heersende energiearmoede niet meer rond kunnen komen. “Kant en klare oplossingen hiervoor zijn er niet, maar dit gaat ons wel zeer aan het hart.” De landelijke overheid komt met maatregelen, maar ook de gemeente zoekt naar manieren om hulp te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. “Zo komt er in ieder geval extra structureel budget voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, jeugd, mantelzorg en buurtwerk.” licht de wethouder toe. “De crises raken ons allemaal en we zullen net als voorgaande jaren samen moeten doen wat nodig is om er sterker uit te komen.”

 

Teruggave te veel betaalde OZB

Het OZB tarief gaat in 2023 eenmalig omlaag, omdat het in 2022 te hoog was. De oorzaak? De huizenprijzen stegen nog harder dan de gemeente verwachtte. Inwoners betaalden hierdoor te veel OZB. Het te veel betaalde bedrag krijgen de inwoners op deze manier terug.
De gemeenteraad bespreekt op 7 november 2022 de programmabegroting. De programmabegroting is via https://zoetermeer.begrotingsapp.nl/ beschikbaar.

 Foto: wethouder Iedema

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-