pesten 9De Kinderombudsman heeft een rapport uitgebracht over de ervaringen van kinderen met pesten. Het rapport laat zien dat de negatieve impact van pesten nog groter is als het pesten op meerdere plekken gebeurt, niet alleen op school maar bijvoorbeeld ook in de buurt of online.

Rob Duiven van de Zoetermeerse VVD zou graag zien dat het pesten op meerdere levensdomeinen tegelijk aangepakt kan worden. Duiven: “Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt.”

Hij vraagt het college om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar nodig aan te pakken en daartoe met alle betrokken instanties, scholen, (sport-)verenigingen, wijkteams en wijkagenten, hulpverleners in te zetten. Dit betekent dat er ook programma's ontwikkeld zouden moeten worden om pesten in de buurt en online tegen te gaan.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-