langeland ziekenhuisDe Zoetermeerse politiek maakt zich hard voor het behoud van een 'volwaardig' LangeLand Ziekenhuis; een ziekenhuis mét een afdeling Intensive Care, acute geboortezorg en Spoedeisende Eerste Hulp. Maandagavond spraken de raadsfracties hiervoor hun steun uit tijdens een raadsdebat.

In het debat werd zelfs geopperd dat de gemeente het ziekenhuis in uiterste nood dan maar zelf zou moeten kopen, wat aangeeft dat het de raadsleden zeer aan het hart gaat. De gemeenteraad heeft op dit moment weinig in te brengen in de ontwikkelingen rond het ziekenhuis, dit wordt vooral betaald en bepaald door de zorgverzekeraars.

De gemeenteraad heeft vier moties aangenomen waarvan drie unaniem. De raad wil dat er na het zomerreces een openbaar rondetafelgesprek wordt georganiseerd met de hoofdvraag 'Hoe ontwikkelt de ziekenhuiszorg in Nederland zich de komende jaren en welke gevolgen heeft dit voor Zoetermeer?' Een motie van de VVD, ook unaniem aangenomen, spreekt uit dat Zoetermeer alles op alles moet zetten om een volwaardig ziekenhuis te behouden.

Een tweede motie van de VVD werd met 1 stem verschil aangenomen en vraagt om een Second opinion: een onafhankelijke partij gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor de gemeente Zoetermeer zijn om meer (mede)zeggenschap en invloed te krijgen met betrekking tot de huidige en toekomstige plannen van het ziekenhuis.

Tot slot stuurt het college een brandbrief aan de Tweede Kamer om in gesprek te gaan over de gevolgen van het landelijke beleid op de lokale ziekenhuiszorg.

Maak gebruik van het LangeLand

Voor de politiek is het duidelijk. De gemeenteraad staat als één man achterde wens op een volwaardig ziekenhuis: de derde stad van Zuid-Holland met nu 126.000 inwoners en groeiend naar zeker 150.000, heeft een eigen, volwaardig ziekenhuis nodig. VVD-raadslid Jeffrey van Gils opperde zelfs om het ziekenhuis desnoods maar als stad zelf op te kopen om invloed te krijgen op de plannen voor het ziekenhuis. Ook denkt de raad na over mogelijkheden om de Zoetermeerders zelf in actie te krijgen voor hun ziekenhuis. Mogelijk is een crowdfundingactie onder de inwoners van Zoetermeer een optie? Wethouder Ter Laak riep de inwoners maandagavond al op hun ziekenhuis te helpen. Zo vraagt ze om eens goed in hun polis te kijken of hun zorgverzekeraar wel zorg in het Zoetermeerse ziekenhuis vergoedt, en of die verzekeraar wel een contract heeft afgesloten voor álle zorg. “Soms krijg je ook niet 100 procent vergoed. Kijk het na. Als je het niet weet: bel ze op", zei Ter Laak. ,,Als je verzekeraar geen zaken doet met het LangeLand, stap dan per 1 januari over. Maak gebruik van het LangeLand."

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-