1908 CopyrightFOTOFLEX.NL 08062022 6Zoetermeer heeft een nieuw college. De gemeenteraad stemde woensdag 8 juni 2022 in met het coalitieakkoord en benoemde Jan Iedema (VVD), Ingeborg ter Laak (CDA), Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer), Willeke Mertens (PDvZ), Bouke Velzen (CU-SGP) en Ronald Weerwag (LHN) tot voltijd wethouder.

Bij het debat over het coalitieakkoord Zoetermeer 2022-2026 'Samen doen wat nodig is' konden alle partijen laten horen wat zij van de gekozen richting vinden. De partijen in de coalitie gaven aan speciaal een akkoord op ‘hoofdlijnen’ te hebben gemaakt, zodat niet alles volledig is dichtgetimmerd en er ruimte over blijft voor de oppositie. Lisette Meijer (VVD): “Het ‘wat’, de hoofdlijnen, staat niet ter discussie, over het ‘hoe’ zijn wel keuzes en debatten in de raad mogelijk. Er valt dus nog veel mee te sturen voor de oppositie.”

 

De hoofdlijnen

De hoofdlijnen van de nieuwe coalitie staan in het akkoord 'Samen doen wat nodig is'. Er wordt ingezet op veiligheid, met meer boa’s in de stad. Ook wil de coalitie werk maken van het ‘Huis in de Wijk’, en samenspraak met burgers vergroten. Het potje van de raad wordt verhoogd naar € 250.000, dit is geld dat nog niet verdeeld is, maar kan worden besteed naar keuzes van de gemeenteraad.
Moeilijke keuzes werden ook gemaakt, zo staat in het akkoord dat Museum De Voorde verdwijnt en poppodium de Boerderij een nieuwbouw krijgt naast de huidige locatie.

 20220608 32294  20220608 32322

De oppositie

De oppositie in de raad, de partijen die niet in de coalitie zitten, lieten weten zich zorgen te maken over het realiseren van voldoende sociale huurwoningen. Ook wordt er volgens de oppositie te weinig geïnvesteerd in de cultuursector. PvdA fractieleider Margot Kraneveldt noemde het verdwijnen van De Voorde ‘buitengewoon treurig’. “Cultuur zou elders in de stad een plaats moeten krijgen, maar het is nog helemaal niet duidelijk waar en hoe dat dan gaat gebeuren.”

  

2163 CopyrightFOTOFLEX.NL 08062022 5Koninklijke onderscheiding


Voor de kersverse wethouder Marijke van der Meer was er een verrassing. Burgemeester Michel Bezuijen reikte haar een Koninklijke onderscheiding uit. Voor haar langdurige verdienste als gemeenteraadslid van Zoetermeer heeft Zijne Majesteit de Koning haar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Portefeuille verdeling college periode 2022 – 2026

Wethouder Jan Iedema wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën. Hij houdt de posten Economie, Innovatie, Personeel & Organisatie en Dutch Innovation Park en krijgt ook de portefeuilles Stedelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt en Citymarketing & evenementen. Iedema wordt Wijkwethouder van Centrum (Driemanspolder, Dorp en Binnenstad) en Noordhove.

20220608 32323Wethouder Ingeborg ter Laak houdt de portefeuille Zorg & welzijn, maar gaat daarnaast nieuwe posten vervullen zoals Inburgering & asielbeleid, Verkeer & mobiliteit, Programma Meerzicht en Programma innovatie sociaal domein. Ingeborg ter Laak wordt Wijkwethouder in Oosterheem en Meerzicht.

De nieuwe wethouder voor wonen en Ruimtelijke ontwikkeling wordt wethouder Ronald Weerwag, die ook de portefeuilles Wonen, Wijkgericht werken, Vergunningverlening, Project Bleizo en Sport zal gaan invullen. Weerwag wordt Wijkwethouder van De Leyens en Palenstein.

Wethouder Willeke Mertens krijgt de portefeuilles Kunst & Cultuur, Stadsarchief, Inwonersoverleg, Grondzaken, Afval, Facilitaire zaken en Project Seghwaert. Zij zal als Wijkwethouder vaak te zien zijn in Seghwaert.

Wethouder Marijke van der Meer heeft de portefeuilles Jeugd, Onderwijs, Groen en openbare ruimte, Toegankelijkheid, Dienstverlening, Informatisering en automatisering en Vastgoed onder haar beheer. Als wijkwethouder zal zij zich bezig houden met Rokkeveen.

Wethouder Bouke Velzen zal zich deze collegeperiode bezig houden met Armoedebeleid, Sociale zaken, Inkomen (inclusief schuldhulpverlening), Duurzaamheid & energietransitie en Project Buytenwegh. Hij wordt Wijkwethouder van Buytenwegh.

 

Nieuwe raadsleden

Omdat vier van de wethouders ook raadslid waren, zijn er vier nieuwe raadsleden dinsdag geïnstalleerd: Jeffrey van Gils, Tamara Haak, Ruben van der Perk en David Weekenstroo. Van Gils vervangt voor de VVD Jan Iedema, die wethouder wordt, in de raad. Tamara Haak komt voor de PDvZ in de raad voor Willeke Mertens en zal samen met haar vader René Haak in de raad plaatsnemen. Ruben van der Perk vervult de post voor Zó! Zoetermeer en David Weekenstroo wordt het nieuwe CDA raadslid.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

Deze raadsvergadering is terug te kijken via de internetuitzending op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad

-advertenties-

-goede doel-