20220603 32097Het nieuwe coalitieakkoord is vrijdagmorgen 3 juni gepresenteerd. ‘Samen doen wat nodig is’ is de nieuwe richtlijn, waarbij alleen op hoofdlijnen het beleid is vastgelegd. Jan Iedema: “We willen zoveel mogelijk samen werken met de partijen, ook buiten de coalitie, én de inwoners”.

 

20220603 32092Na de presentatie van het coalitieakkoord aan de gemeenteraad volgt op 8 juni de benoeming van de wethouders en kan het nieuwe college echt aan de slag.
Formateur Bas Eenhoorn ging aan de slag met de 6 partijen die nu de nieuwe coalitie vormen: VVD, Lijst Hilbrand Nawijn en CDA zaten ook al in het oude college en gaan de komende vier jaar door met besturen. Groen-Links en D66 moeten het veld ruimen voor de nieuwe collegepartijen Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer, en ChristenUnie – SGP.
Jan Iedema: “Het is een akkoord op hoofdlijnen, naar de Visie Zoetermeer 2040. We willen ruimte overhouden anderen, samenwerken met alle partijen in de raad en de inwoners van onze stad.”

 

Veel geld voor aanpak geweld

In het coalitieakkoord is veel geld gereserveerd voor de aanpak van jeugdgroepen en geweldsincidenten. De coalitie wil onder andere preventief fouilleren gaan inzetten en meer cameratoezicht mogelijk maken. Er wordt zo'n 2,5 miljoen euro per jaar voor uit getrokken. Deze aanpak komt vlak na een aantal geweldsexplosies in de stad, met schietpartijen in de wijken Buytenwegh en Palenstein.

 

 20220603 32087
 De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college

Museum de Voorde sluit

De subsidie voor Museum de Voorde wordt eind dit jaar gestopt, wat zal betekenen dat het museum zal verdwijnen uit de stad. De subsidie blijft wel beschikbaar voor cultuur en zal onder andere gaan naar het Video Game museum. Uit het coalitieakkoord: ‘Het Zoetermeerse erfgoed en de cultuureducatie moeten een plek elders in de stad krijgen, in combinatie met de mogelijkheid tot (tijdelijke) tentoonstellingen.

 

Nieuwe woningen

De komende 4 jaar moeten minimaal 3000 nieuwe woningen worden opgeleverd in Zoetermeer. Hilbrand Nawijn, LHN: “We willen percentueel gezien minder sociale huurwoningen bouwen, zodat we minder bewoners van buiten de stad in de sociale huur naar Zoetermeer trekken. Veel sociale huur betekent ook dat er meer gebruik gemaakt wordt van sociale voorzieningen en zorg, dat willen we afremmen.”

 

Afval

Het nieuwe college respecteert de uitkomst van het Afvalreferendum, dat tegelijk met de verkiezingen werd gehouden. Er wordt € 80.000 uitgetrokken voor een bewonerspeiling en het onderzoek naar nascheiding. De afvalstoffenheffing was al eerder vastgezet voor de komende drie jaar, dus bewoners hoeven niet bang te zijn voor een snelle stijging van de kosten. Binnen deze collegeperiode moet echter wel een besluit worden genomen over de nieuwe richting van het afvalbeleid.

 

Inwonersberaad

Nieuw in het akkoord is ook een proef met het inwonersberaad. In dit beraad worden inwoners bij loting aangewezen om in het voortraject van besluitvorming de politiek te adviseren. Als eerste worden de inwoners naar hun mening gevraagd rond het afvalbeleid.

 

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-