winkelwagen volDe LHN blijft bij het standpunt dat er geen verruiming van de winkeltijden moet komen op Goede Vrijdag, op 4 mei en op 24 december. LHN fractieleider Hilbrand Nawijn noemt het ‘een onzalig idee’ dat winkels op deze dagen tot 22 uur open zouden mogen blijven.

Supermarkten, waaronder de Albert Heijn, hadden begin dit jaar bij de gemeente aangevraagd om op Goede Vrijdag en 4 mei langer open te mogen blijven, vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Door langer open te blijven, zouden de klanten meer gespreid kunnen worden. Inmiddels zijn de coronamaatregelen niet meer van toepassing en heeft ook Albert Heijn op 4 mei de deuren om 19 uur gesloten.

In de gemeenteraadsvergadering van 9 mei heeft LHN kritische vragen gesteld over het voornemen van het college om de winkelsluiting op Goede Vrijdag, op 4 mei en op 24 december van elk jaar te verruimen tot ‘s avonds tien uur. De LHN heeft het college gevraagd om hierover geen voorstel aan de raad voor te leggen en het vervroegen van de sluitingstijd ook niet te ‘gedogen’.


Uit het antwoord van het college bleek dat de regels in Zoetermeer over de sluitingstijden zijn verouderd en aangepast moeten worden. Wethouder Iedema: “De berichtgeving vanuit de gemeente over de openstelling op 4 mei was onhandig. Wij kregen het verzoek vanuit de supermarkten om langer open te kunnen blijven, in verband met de toen geldende coronamaatregelen. Die zijn nu niet meer van toepassing en de supermarkten zijn ook vroeger dicht gegaan.” De winkelverordening zal aangepast worden, maar er is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-