thermostaatDe raad heeft tijdens de raadsvergadering maandag 9 mei unaniem het voorstel aangenomen van de eenmalige energietoeslag van het Rijk. Wethouder Groeneveld heeft toegezegd dat het geld zo snel mogelijk naar de mensen gaat die er recht op hebben.

Huishoudens met een laag inkomen van niet meer dan 120% van de bijstandsnorm krijgen eenmalig € 800,- als compensatie van de verhoogde energieprijzen. Het geld staat klaar om overgemaakt te worden, aldus de wethouder. “Voor de grootste groep mensen die recht hebben op dit geld en die al bij ons bekend zijn, is alles al klaar gezet. Na dit raadsbesluit is het nog één druk op de knop en we kunnen dat geld overmaken. Voor mensen die niet automatisch in beeld komen en de energietoeslag zelf moeten aanvragen, duurt het maximaal 8 weken.”

De energietoeslag wordt uitgekeerd als een gift, niet als korting op de energierekening. Groeneveld: "Het is aan mensen zelf om dit te besteden, als de energierekening al betaald is, mag het ook aan andere dingen besteed worden."

 

Wie krijgt de toeslag?

Huishoudens, alleenstaande of gezin, met een laag inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de energietoeslag. Maar ook huishoudens die in het bezit zijn van een ZoetermeerPas 2022 of zijn aangesloten voor de collectieve zorgverzekering voor minima 2022. Er geldt geen inkomenstoets voor deze regeling.

Andere huishoudens kunnen zelf een aanvraag doen voor de regeling, de gemeente zal dan individueel gaan beoordelen of iemand toch in aanmerking kan komen voor de toeslag.

 

Genoeg capaciteit

Wethouder Groeneveld verwacht niet dat er problemen komen bij de verwerking van de aanvragen. “We hebben voldoende ambtenaren nu beschikbaar om aanvragen af te handelen. Daarbij werken ook Zoetermeerse stichtingen zoals het MIM mee om mensen te helpen een aanvraag in te dienen.”
Zoetermeer ontvangt voor de energietoeslag een kleine € 4.700.000,- van het Rijk. Daaruit kan naar verwachting een bereik van 90% worden gedekt en ook de uitvoeringskosten die worden geschat op € 300.000,-. Groeneveld: “Maar wij gaan voor een bereik van 100% en de minister heeft al toegezegd om alle kosten rond de energietoeslag te dekken. Dan moet de gemeente wel nog achteraf een claim indienen.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-