Het raadsvoorstel ‘Wensen en bedenkingen noodopvang statushouders’ is maandagavond 25 oktober aangenomen door de raad, mét een hele lijst wensen van de raad erbij. Zo is, met één stem verschil’, bedongen dat de opvang echt maar één jaar zal duren.

15-5-2019_51In totaal werden maar liefst 39 amendementen ingediend, en 4 moties over dit onderwerp. Bij de vorige vergadering, op 11 oktober, bleven de stemmen staken bij 18-18, op een amendement van de PVV ‘Beperken duur eventuele noodopvang in Zoetermeer’. De vergadering werd hierop uitgesteld naar 25 oktober. Dit keer was er één stem meer vóór het amendement, waarop dit werd aangenomen. Andere wensen van de raad hadden vooral te maken met de veiligheid, bij excessen moeten agressieve mensen kunnen worden verwijderd uit de opvang en de omgeving moet veilig blijven.


Aan de andere kant wil de raad een warm welkom voor de vluchtelingen en moet snel begonnen worden met het zoeken naar vrijwilligers om hen wegwijs te maken in Zoetermeer. Er moet gezorgd worden voor voldoende dagbesteding voor de vluchtelingen, zoals inburgering, scholing, werken en sporten.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-