biljardDe voorgenomen sluiting van buurtcentrum De Vlieger in Rokkeveen roept veel vragen op van buurtbewoners en politieke partijen, die vragen stelden aan het college. Er is nog veel onduidelijk over het sluiten van het buurtcentrum, mensen vragen zich af of de activiteiten nog blijven bestaan.

Via een artikel in het AD vernamen veel buurtbewoners dat het buurtcentrum al op 1 september zal sluiten, activiteiten worden indien mogelijk overgenomen door de inlooplocatie van inZet op de Nathaliegang. Het is volgens het AD bijvoorbeeld nog onzeker of de biljartclub, die meerdere keren per week bijeen komt in De Vlieger, over kan naar de Nathaliegang. Daar is mogelijk geen plaats voor de grote biljarttafel. Ook zijn er bij bewoners zorgen over de afstand tussen het huidige buurtcentrum aan de Groen-Blauwlaan naar de inZet locatie op de Nathaliegang. Deze afstand is voor ouderen moeilijk te overbruggen.
Juliette Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit toont zich bezorgd over het al dan niet doorgaan van de activiteiten. Ook is zij verbaasd dat de gemeenteraad hier nog niet eerder over geïnformeerd is.

Bezuiniging?

Roel van der Vlies van Zó! Zoetermeer vraagt zich af of bezuiniging de reden is van het sluiten van het buurtcentrum. Roel van der Vlies: “Een van de doelstellingen van inZet zou zijn om het aanbod van de activiteiten en ondersteuning aan te passen op de specifieke behoefte van de inwoners. Hoe verhoudt zich het doel om vraaggericht te werken met de praktijk waarbij a) gebruikers blijkbaar niet op de hoogte zijn gesteld, en b) sommige ouderen niet meer in staat zijn deel te nemen aan de activiteit wegens het verplaatsen ervan naar een andere locatie, en c) sommige activiteiten niet meer (kunnen) worden aangeboden, bijvoorbeeld wegens ruimtegebrek?”

Ook LHN vindt dat de huidige buurtcentra, die een belangrijke rol vervullen in de bestrijding van eenzaamheid, behouden moeten blijven. Mariëtte van Leeuwen, vice fractievoorzitter LHN, vraagt zich af waarom de raad niet op de hoogte is gesteld van de sluiting, die nu precies valt in het reces van de gemeenteraad.

InZet kon door de vakantieperiode nog niet reageren op de sluiting van het buurtcentrum.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-