Jeugdzorg 0Voor 2021 is de verwachting dat de kosten die de gemeente Zoetermeer uitgeeft voor jeugdzorg uitkomen op 49,8 miljoen. Dat is 3,2 miljoen meer dan in mei nog werd gedacht. Zó! Zoetermeer diende tijdens het Voorjaarsdebat vier moties in om beter grip te krijgen op uitgaven aan de jeugdzorg.

Kort geleden werd duidelijk dat de kosten voor jeugdhulp opnieuw fors stijgen, ondanks de maatregelen die de gemeente al heeft genomen om de kosten te beperken. Het servicebureau dat de inkoop voor de H10 gemeenten verzorgt heeft een prognose gemaakt voor de kosten voor 2021, die uitkomen op 49,8 miljoen.

Sinds de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten is overgebracht zijn de kosten geëxplodeerd. Het was, in 2015, de bedoeling dat de gemeenten jeugdzorg beter en dichter bij de mensen zou kunnen organiseren. Het Rijk nam gelijk een voorsprong op die efficiency, door een korting op het budget door te voeren. Het verband tussen ‘dichter bij de mensen organiseren’ en ‘goedkoper uitvoeren’ is echter nooit aangetoond. Wel is duidelijk geworden dat de kosten alsmaar hoger worden.

Zoetermeer heeft de afgelopen jaren op allerlei zaken moeten bezuinigen om de kosten voor de jeugdhulp te kunnen blijven voldoen. Recent is duidelijk geworden dat er voor een deel van de extra kosten compensatie komt vanuit het Rijk, maar dat lost niet het probleem van de oplopende kosten op. Er is ook een probleem vanwege het gebrek aan mogelijkheden voor de gemeente om te sturen op de uitgaven.

De gemeenteraad heeft tijdens het Voorjaarsdebat een viertal moties aangenomen, ingediend door Zó! Zoetermeer, om daar actiever mee aan de slag te gaan. Zó! raadslid Roel van der Vlies: “Het gaat om een motie om meer inzicht te krijgen in de wachtlijsten, want ondanks de enorme hoeveelheid geld die erin rondgaat blijken er nog steeds kinderen te zijn die lang moeten wachten op hulp. Een andere motie vraagt om te zorgen voor meer effectiviteit. In de praktijk blijkt dat maar een heel klein deel van de behandelingen werkelijk effectief is, en dat moet natuurlijk beter. Daarnaast een motie om in de regio te bespreken hoe we de jeugdhulp kunnen begrenzen door gedrag te normaliseren, in plaats van kinderen direct te medicaliseren. En tenslotte een motie om goed te kunnen controleren of de kortingen op het budget terecht zijn. Daar moeten we wat Zó! betreft niet mee wachten tot we opnieuw worden gedwongen te bezuinigen.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-