raden inverzetDe gemeenten van Nederland hebben voor 2021 en voor 2022 minimaal 2 miljard euro extra per jaar nodig om ervoor te zorgen dat zij hun taken kunnen uitvoeren. Niet alleen Zoetermeer komt in financiële problemen en moet bezuinigen, veel Nederlandse gemeenten zitten in hetzelfde schuitje.

Met deze boodschap dient het actiecomité Raden in Verzet namens Zoetermeer en tientallen andere gemeenten een motie in tijdens de buitengewone ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag 12 februari. De motie voor een gemeenten-in-nood-fonds roept het bestuur van de VNG op om met een krachtig signaal naar het Rijk te gaan met als doel dat vóór de zomer is afgesproken dat de gemeenten voldoende geld krijgen. Als dat niet gerealiseerd wordt zullen de gemeenten geen nieuwe taken van het Rijk meer op zich kunnen nemen.

De grote tekorten bij de gemeenten zijn veroorzaakt doordat het rijk te veel taken bij de gemeenten heeft neergelegd zonder voldoende geld. Zo is eind vorig jaar gebleken dat alleen al in 2019 de gemeenten zo’n 1,7 miljard euro te weinig kregen voor het uitvoeren van de jeugdzorg. De VNG komt zelf met een resolutie om bij de vorming van een nieuw kabinet in te zetten op een veel betere financiële positie van de gemeenten.

“Dat is uitstekend natuurlijk, maar het gaat vast een behoorlijke tijd duren voor er een nieuw kabinet is en voor een nieuwe minister nieuwe wetgeving kan realiseren. Intussen kunnen de gemeenten niet verder als er geen geld komt voor 2021 en 2022”, zegt het actiecomité Raden in Verzet. “Als er een einde komt aan de corona-ellende dan moeten gemeenten weer volledig kunnen functioneren. Daarvoor is veel meer nodig dan 2 miljard euro per jaar. We vragen aan het bestuur van de VNG om over te brengen hoe groot de nood is, en hoe urgent het probleem is. Gemeenten bezuinigen al jaren, maar zijn nu aan het eind van hun mogelijkheden.”

-advertenties-

-goede doel-