raadszaal 2Het najaarsdebat is in Zoetermeer digitaal gehouden vanwege het coronavirus. Besloten is om de raadsleden niet online te laten stemmen, maar te laten verlopen via briefstemming. De uitslag van deze briefstemming liet een paar dagen op zich wachten, maar is nu bekend.

Over de najaarsbegroting werd wel online gestemd, deze werd unaniem aangenomen, evenals het Tweede Tussenbericht 2020. Van de ingediende moties werden er 28 in stemming gebracht, een aantal moties werd ingetrokken. Bij de motie 'Structureel goed zorgen voor ons groen' staakten de stemmen, er waren 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Deze motie wordt aangehouden en later nog eens in stemming gebracht. Van de overige moties werden er 13 aangenomen en 14 verworpen.

Besloten is bijvoorbeeld dat er meer haast gemaakt zal worden met het ontwikkelen van het afwegingskader Eneco-gelden en deze zo snel mogelijk naar de raad te sturen. Hierbij wordt ook onderzocht of de Eneco-gelden kunnen worden ingezet voor het instellen van een Sociaal Innovatie Fonds.
Op dit moment is er geen geld om een museaal informatiepunt in de Nieuwe Driemanspolder te maken, maar de raad vindt het wel belangrijk om de geschiedenis van de nieuwe polder goed te bewaren. Dit materiaal zou in de toekomst dan eventueel ingezet kunnen worden voor een informatiepunt. In een andere motie wordt het college gevraagd zich te verdiepen in de voor- en nadelen van de constructie van ‘Burgervoogd’. Dit is een voogd die de voogdij op zich neemt van een kind van wie de ouders niet in staat zijn ouderlijk gezag uit te oefenen. Dit in plaats van een instelling die de voogdij op zich neemt en vaak een grotere afstand tot het kind heeft.
Ook de motie ‘Groen licht voor fietsers’ werd aangenomen, het college gaat onderzoek doen naar een betere afstemming van de verkeerslichten voor fietsers op de doorgaande fietsroutes door de stad.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-