Claire hostmann groenlinksGroenLinks wil dat de gemeente uitzoekt of er alternatieven zijn op geldboetes die de gemeente oplegt. Mensen die boetes niet kunnen betalen, komen alleen maar meer in de problemen stelt de partij. De fractie vindt dat mogelijk moet zijn om gemeentelijke boetes bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk ‘af te betalen’.


GroenLinks vraagt de gemeente om te zoeken naar andere manieren van reageren op overtredingen en rekening te houden met de situatie van mensen. ’’Natuurlijk moet de gemeente handhaven wanneer mensen zich niet aan de regels houden. Maar een geldboete kan misschien worden ingetrokken als de overtreder bijvoorbeeld een bepaald aantal uur vrijwilligerswerk doet voor de stad. Dat is beter voor de overtreder en goed voor de samenleving als geheel’’, vertelt raadslid Claire Hostmann.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

Foto: raadslid Claire Hostmann

-advertenties-

-goede doel-