raden inverzetDe motie waarin Raden in Verzet oproept om over te gaan tot actie als het rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft is vrijdag 25 september bij de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangenomen met 99,3% van de stemmen.

De motie – een initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer, gesteund door 54 gemeenten uit het hele land - biedt de VNG de mogelijkheid om stevige maatregelen te nemen als het overleg over de financiële positie van de gemeenten eventueel onvoldoende oplevert. Het gaat dan om het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

De gemeenten hebben structureel meer geld nodig voor onder andere de Jeugdzorg en de Wmo en willen dat de zogenaamde opschalingskorting, waardoor gemeenten ieder jaar minder geld van het Rijk krijgen, wordt afgeschaft.

“Het actiecomité Raden in Verzet is erg blij met alle steun die ontvangen is uit het hele land. Bijzonder aan deze motie is dat raadsleden van Zoetermeer in de zomervakantie hun collega’s in het land zoveel mogelijk hebben gebeld om samen te werken. We hopen natuurlijk dat het Rijk nu uit zichzelf over de brug komt met voldoende structureel geld voor gemeenten maar als dat niet gebeurt heeft de VNG namens de gemeenten het mandaat om zich harder op te stellen in de onderhandelingen” zo laat Marijke van der Meer weten namens het actiecomité waarvan ook Vivianne van Yperen en David Weekenstroo deel uitmaken.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-