gaspitDe Zoetermeerse gemeenteraad mag een zienswijze meegeven over de Regionale Energiestrategie (RES) aan het college. Maandagavond is hierover gediscussieerd in de gemeenteraad. De belangrijkste visie van GroenLinks is dat de RES voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn.

De Concept RES is een belangrijke rapportage voor de energietransitie, de overgang van fossiele brandstof zoals aardgas naar schone energie. Het rapport geeft de verhouding aan tussen maximale opbrengst aan het opwekken van duurzame energie, de ruimtelijke inpassing in het landschap en de kosten. Er is onderzoek gedaan naar het huidige energieverbruik en de verwachting van het energieverbruik in de toekomst. Ook is onderzocht hoe ervoor wordt gezorgd dat er in de toekomst genoeg energie en elektriciteit de woningen binnenkomt.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er in de toekomst in onze regio, dus ook in Zoetermeer, een tekort aan elektriciteit dreigt en een enorm overschot aan warmte. Dan ligt de conclusie voor de hand dat men de huizen, scholen en andere gebouwen niet meer met aardgas verwarmt, maar met een warmtenet. Hierbij wordt via een leidingennet het warme water naar de gebouwen gebracht.


De fractie van GroenLinks wil dat de kosten van een warmtenet eerlijk verdeeld worden. De aanleg van een warmtenet is duur en moet dus over zoveel mogelijk woningen worden verdeeld. Voor GroenLinks is het belangrijk dat hier grondig onderzoek naar gedaan wordt, met de mogelijkheid om alle woningen en gebouwen verplicht aan te sluiten op het warmtenet. Alleen op deze manier is de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar volgens de partij.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-