De gemeente is het jaar begonnen met grote plannen en ambities. Maar ook in Zoetermeer zorgt de coronacrisis voor veel vragen en onzekerheid. Ambities en plannen moeten dus noodgedwongen even wachten. De programmabegroting voor volgend jaar is beleidsarm en terughoudend.

ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDSWethouder Marc Rosier (Financiën): “In Zoetermeer heeft corona grote invloed op ons leven nu, en onze mogelijkheden voor de toekomst. De budgetten van de gemeente Zoetermeer staan al geruime tijd onder druk. De gemeente blijft aandringen bij het rijk om gemeenten niet in de steek te laten en financieel tegemoet te komen aan de tegenvallers in het sociaal domein. Ondanks de tegenvallende cijfers blijven wij ons inzetten voor het welzijn van onze inwoners.”

De gemeentelijke programmabegroting is ondanks een pakket aan bezuinigingsmaatregelen nog niet in evenwicht. Dat stelde het college voor een dilemma: aanvullend bezuinigen of lastenverzwaring? Of de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten afwachten?
Het college ziet af van nieuwe bezuinigingsmaatregelen en is voor komend jaar terughoudend met nieuw beleid. Dat betekent ook scherpe keuzes maken, waarbij bepaalde tijdelijke activiteiten niet worden gecontinueerd.

 

Keuzes maken

Ondanks de ongekende uitdagingen waar Zoetermeer dit jaar mee te maken kreeg, blijft de gemeente investeren in waardevolle projecten en programma’s. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden benadrukken het belang van veiligheid en gezondheid voor een gelukkig leven voor inwoners. De gemeente springt hier vroeg op in met het programma Kansrijke Start. Dit programma is gericht op het verbeteren van de ontwikkelingskansen en gezondheid van kind en moeder, door in de eerste levensfase gericht aandacht aan hen en hun omgeving te besteden. Daarnaast is de upgrade van de binnenstad dit jaar begonnen om het centrum aantrekkelijker voor inwoners te maken.

De gemeenteraad bespreekt op 2 en 9 november de programmabegroting.

Foto: Wethouder Rosier

Zie hier onze eerdere artikelen over de programmabegroting:

Perspectiefnota-biedt-weinig-investeringsruimte

Door-extra-rijksgeld-toch-meer-investeringsruimte

-advertenties-

-goede doel-