Zoetermeer 2040De gemeenteraad van Zoetermeer buigt zich de komende tijd over de visie ‘Zoetermeer 2040’. Hoe moet de stad eruit zien over 20 jaar, welke kant willen we op? Basis voor de discussies in de raad vormt het rapport ‘De staat van Zoetermeer’ van Bureau Louter.


Wethouder Iedema: “We hebben Bureau Louter gevraagd om een onderzoek te doen omdat we graag wilden weten wat er nu allemaal speelt in de stad en waar we naartoe willen.” Belangrijkste conclusie van het rapport is dat Zoetermeer is ontwikkeld als new town en hard gegroeid is in de afgelopen jaren. Deze groei neemt nu af, terwijl de problemen toe nemen. Iedema: “Als we niets veranderen, wordt Zoetermeer minder aantrekkelijk om te wonen en te werken. Dát willen we in ieder geval voorkomen. We willen dat iedereen zich thuis voelt in Zoetermeer.”


De samenstelling van de bevolking verandert geleidelijk in Zoetermeer en ten opzichte van de regio ontwikkelt het opleidingsniveau, participatieniveau, besteedbaar inkomen en vermogenspositie per huishouden zich in Zoetermeer ongunstig. Hierdoor is de sociaaleconomische positie van Zoetermeer in de afgelopen 15 jaar gedaald van positie 37 van de 350 gemeenten (2005) naar positie 169 (2018). Zoetermeer is daarmee de snelst dalende grote stad.


Wethouder Groeneveld: “Zoetermeer wordt volwassen en daar hoort andere problematiek bij. We waren altijd goed in het bouwen van mooie woonwijken, maar moeten nu gaan kijken wat er daarna in zo’n wijk moet gaan gebeuren. Direct na de bouw van de wijk zijn er bijvoorbeeld veel jonge kinderen en is er behoefte aan een wipkip en speeltuin. Maar 15 jaar later zijn die kleuters pubers geworden en is er bijvoorbeeld meer behoefte aan een hangplek voor jongeren.”

 

De Staat van Zoetermeer


In het rapport ‘De Staat van Zoetermeer’ beschrijft Bureau Louter vijf mechanismen die relevant zijn voor de toekomst van Zoetermeer. Het gaat daarbij om de woonaantrekkelijkheid van de stad -waar Zoetermeer nu een daling ziet-, de veranderingen in samenstelling van de samenleving, ontwikkelingen bij beroepsbevolking en werkgelegenheid, verschillen tussen de diverse wijken in de stad en het vermogen van de stad om zich aan te passen aan veranderingen.
Het gehele rapport is via de website van de gemeente Zoetermeer te lezen: https://www.zoetermeer.nl/inwoners/zoetermeer-2040_48546?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=2040

-advertenties-

-goede doel-