De landelijke wetgeving wordt aangepast om mensen die in de schuldhulpverlening zitten en per ongeluk een fout hebben gemaakt bij hun werk- en financiële situatie niet als fraudeur te behandelen.

David WeekenstrooRaadslid Weekenstroo (CDA) licht toe: “De gemeente mag van iedereen verwachten dat hij of zij zich aan de wet houdt maar per ongeluk iets fout invullen kan voor deze mensen zware ingrijpende gevolgen hebben.”

De wet is helder, bij fraude moet de inwoner de uitkering terugbetalen en eventueel een boete. Als de bijstandsgerechtigde de situatie (werk of financieel) niet juist of tijdig doorgeeft wordt de inwoner als fraudeur bestempeld. Inwoners kunnen hierdoor in de schuldhulpverlening terecht komen en klem komen te zitten of belanden in een neerwaartse spiraal.


Het amendement dat zorgt dat er beter wordt omgegaan met fraudevorderingen en schuldhulpverlening is dinsdag 8 september aangenomen. Het CDA Zoetermeer hoopt dat de gemeente Zoetermeer alvast vooruitlopend op de komst van de wet er probeert achter te komen van welke mensen het stempel fraudeur komt door een vergissing in plaats van opzet. Een betalingsregeling vanuit de gemeente is niet mogelijk wanneer iemand als fraudeur bestempeld is maar moet dan via een gerechtelijke procedure plaatsvinden. Weekenstroo vindt dit een kostbare procedure, helemaal met het oog op de huidige financiële positie van de gemeente.
De CDA fractie heeft aan het college gevraagd hoe zij concrete invulling gaan geven aan het onderscheid tussen een bewuste handeling van fraude en een vergissing.

Foto: raadslid Weekenstroo (CDA)

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-