De coronacrisis treft zzp’ers hard. Veel inwoners raken voor kortere of langere tijd opdrachten kwijt en komen daardoor in de problemen. GroenLinks maakt zich zorgen over de impact die dit heeft op de ruim 3100 zelfstandigen die onze stad telt.

eurosVerwacht wordt dat er door de coronacrisis een schuldengolf ontstaat onder zzp’ers. De GroenLinks fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld of de gemeente in staat is deze inwoners goed te helpen wanneer zij schuldhulpverlening nodig hebben.

GroenLinks wil van het college weten hoe de hulp voor zzp’ers is geregeld in Zoetermeer en of er voldoende budget is om al deze mensen te helpen. Als er niet tijdig wordt gehandeld of er onvoldoende middelen zijn om zelfstandigen te kunnen helpen, dan dreigen mensen voor langere tijd af te glijden. Commissielid Pauline Mulholland: “GroenLinks verwacht van het college dat er een maximale inspanning wordt gepleegd om zelfstandigen niet aan hun lot over te laten. Zeker in deze tijd.”

-advertenties-

-goede doel-