lhn hilbrand nawijn 2Lijst Hilbrand Nawijn gaat een debat aanvragen over de veiligheid in Zoetermeer. De coalitiepartij wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de toename van criminaliteit en overlast in de stad. Ook kwamen er bij het college verschillende vragen binnen over overlast.

“Niet alleen in Oosterheem, maar ook in Buytenwegh, Noordhove en Meerzicht loopt het de spuigaten uit”, aldus Hilbrand Nawijn. De LHN vindt steun voor een veiligheidsdebat bij de PVV en de PDvZ. Nawijn: “Wat ons betreft moet iedere Zoetermeerder hier veilig kunnen wonen en zich ook echt veilig voelen. In welke wijk je ook woont en op welk tijdstip dan ook. We krijgen de laatste tijd zoveel alarmerende signalen van bewoners dat we dit groeiende probleem niet mogen negeren. We moeten als gemeenteraad eens stevig met elkaar spreken en de burgemeester zal moeten uitleggen waarom het zo vreselijk mis gaat.”


Overlast in Buytenwegh

In Buytenwegh wordt de overlast rond de Frederik van Eedenhove en Datheenhove nu aangepakt. Wijkagenten en team handhaving zijn in gesprek met betrokken bewoners om het probleem goed in kaart te brengen en de overlast te verminderen. Ook Buurtwerk zal in deze aanpak worden meegenomen.
Ook overlast rond een speeltuin in Buytenwegh wordt nader bekeken en in de gaten gehouden. Het college denkt na over een bredere aanpak met een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen, waarbij ook wordt gekeken naar het aanbieden van activiteiten voor jongeren (Buurtwerk) om verveling tegen te gaan.

Foto: Hilbrand Nawijn, LHN

-advertenties-

-goede doel-