raden inverzetRaden in Verzet, een initiatief van de Zoetermeerse gemeenteraad, is toe aan de eerste concrete actie. Tijdens de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 25 september aanstaande dienen zij een motie in om de financiële positie van gemeenten te versterken.

Samen met de VNG heeft het actiecomité Raden in Verzet gewerkt aan een motie die helpt om samen massa te maken om de financiële positie van gemeenten te versterken. Als de motie wordt aangenomen heeft de VNG de mogelijkheid om stevige maatregelen te nemen als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert. Het gaat dan om het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

Het motto van Raden in Verzet is: We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Vivianne van Yperen van het actiecomité: “Het is onze taak als gemeenteraadsleden om op te komen voor de draagkracht van onze steden en dorpen! Samen een vuist maken tegen het Rijk is helaas nodig, want de financiële gezondheid van een gemeente is van groot belang voor de bewoners.”

“Het kan niet zo zijn, dat Minister en Tweede Kamer taken aan de gemeenten geven zonder voldoende financiële middelen, zodat wij aan de bewoners moeten uitleggen dat belangrijke zaken zoals bibliotheken en wijkposten wegbezuinigd moeten worden”, vult haar collega David Weekenstroo aan.

Het actiecomité heeft sinds de oprichting op 13 juli samen met een aantal actieve raads- en commissieleden van Zoetermeer contact gelegd met meer dan 400 raadsleden van ruim 180 gemeenten en is nog steeds bezig om zoveel mogelijk collega’s te bereiken.

Marijke van der Meer van Raden in Verzet: “Het overgrote deel van de raadsleden die wij hebben gebeld geeft aan dat ook in hun gemeente het nauwelijks meer lukt om de begroting op te stellen. Wij gaan ervan uit dat we een heleboel mede-indieners gaan vinden voor de motie. En we zijn heel blij met de positieve opstelling van de VNG.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-