Huis van de WijkTijdens de raadsvergadering van maandag 29 juni worden meerdere moties behandeld die pleiten voor een Huis van de Wijk. Bij het aantreden van het college is al afgesproken dat er meer aandacht zou komen voor wijkgericht werken, een Huis van de Wijk zou hierin een goede stap zijn, vinden de partijen.

Het CDA-Zoetermeer vindt dat álle Zoetermeerse wijken een Huis van de Wijk verdienen. Een plek om elkaar te ontmoeten. Of het nu is voor een bakje koffie met buurtgenoten, samen bezig zijn met een hobby, een gesprek met een ambtenaar of iemand van de woningcorporatie. CDA-commissielid Maria Pronk en raadslid David Weekenstroo dienen, gesteund door D66 en GroenLinks, de motie ‘Een Huis met een Hart midden in de wijk’ in.

“De Coronatijd laat zien dat mensen een grote behoefte hebben aan sociaal contact,” vertelt David Weekenstroo. “Gelijktijdig zien we ook dat de wijkposten sluiten en plaats maken voor ‘wijkgericht werken’. Helaas gaat die ontwikkeling langzaam.” Het Huis van de Wijk moet een plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. “Het Huis wordt een brug tussen bevolkingsgroepen,” aldus Maria Pronk. “Een plek midden in de samenleving met een duidelijke signaleringsfunctie. De vrijwilliger achter de bar kan misschien niet het eenzame gevoel bij iedere bezoeker wegnemen, maar kan hem wel in contact brengen met de professionele zorg, waarmee het Huis samenwerkt.”

Verbinding

Het Huis van de Wijk gaat verder dan omkijken naar elkaar en lief en leed delen. “Natuurlijk is oma die verder geen familie in de buurt heeft welkom in het Huis. Ze kan met anderen uit de wijk een hapje te eten,” verzekert commissielid Maria Pronk. “Maar het is ook belangrijk om verbinding te houden met de professionals. Mensen van de gemeente of woningbouwcorporatie bijvoorbeeld. Als het aan ons ligt, komen er wekelijks spreekuren. In plaats van dat je als bewoner naar het stadhuis of kantoor van de corporatie moet, komen de professionals naar jou toe. Dat geldt ook voor de wijkwethouders, die spreekuur kunnen houden in het Huis van de Wijk.”

Weekenstroo ziet nog meer mogelijkheden voor het Huis van de Wijk. “Het kan ook een plek zijn waar ZZP'ers kunnen vergaderen. Of een plek worden waar kinderen na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen als ze dat nodig hebben. En zo zijn er nog wel een aantal functies te verzinnen.”

 

Huis van de Wijk in Buytenwegh

Zó! Zoetermeer roept in een motie op om concreet al aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een Huis van de Wijk in Buytenwegh. De eigenaar van Teldersrode 25-33 wil het bestaande pand herontwikkelen en Marijke van der Meer van Zó! vindt dat de gemeente deze kans moet grijpen nu hij zich voordoet. Marijke van der Meer: “Het Huis van de Wijk kan al naar gelang de behoefte onderdak bieden aan Piëzo, Wmo-consulent, wijkagent, UWV-spreekuur, gemeentebalie voor ondersteuning bij digitale aanvragen, BOA'S, bibliotheek, wijkbeheer, huiskamer van de wijk, etc. Het zou een mooie ontmoetingsplaats kunnen worden voor alle inwoners, in combinatie met andere wijkgerichte voorzieningen.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-