derya_yulaGroenLinks Zoetermeer dient tijdens het voorjaarsdebat van 22 juni een motie in om een jongerenraad op te zetten. Deze jongerenraad dient representatief te zijn voor de jongeren in Zoetermeer en een adviesrecht krijgen op onderwerpen in het Sociaal Domein, zoals jeugdzorg en Zoetermeer 2040.

“Jongeren zijn de toekomst van onze stad, zij moeten daarom ook structureel inspraak krijgen op belangrijke thema’s”, zegt Derya Yula, “Het is een verrijking op de besluitvorming.”

GroenLinks Zoetermeer geeft hiermee opvolging aan een oproep die Coalitie-Y op 9 juni deed. Coalitie-Y is een coalitie van verschillende jongerenorganisaties die een eisenpakket naar buiten bracht om jongereninspraak op alle niveaus structureel te maken. “Wij denken al langer na over een manier waarop wij jongeren meer kunnen betrekken bij ons werk in de gemeenteraad. Een representatieve jongerenraad is wat ons betreft de beste manier”, aldus Yula.

Hoe deze jongerenraad er precies uit moet zien laat raadslid Yula over aan het college van burgemeester en wethouders. Wel heeft ze er een aantal ideeën over: “Je zou eraan kunnen denken een afvaardiging van de leerlingenraden van de middelbare scholen te vragen en afvaardigingen van de jongeren in de verschillende religieuze gemeenschappen.”

Foto: raadslid Derya Yula

-advertenties-

-goede doel-