20200602 foto bij persbericht gebiedsgerichte ondersteuning Het college wil het zorg- en welzijn veld overzichtelijker en integraler te maken en heeft daarom het voorstel gebiedsgericht ondersteuning gedaan. Het is de bedoeling dat één partij met daarin meerdere zorg- en welzijnspartners alle voorzieningen binnen de WMO en preventieve jeugdactiviteiten bieden.


Het uitgangspunt is dat er door het in één hand te beleggen efficiënter kan worden gewerkt en daarmee kosten worden bespaard. D66 en LHN hebben tijdens de raadsvergadering kenbaar gemaakt nog zorgen te hebben. Zoetermeer werkt al jaren samen met enkele zorg- en welzijnspartners met jarenlange kennis en ervaring. Juist doordat zij zo ingewerkt zijn op de Zoetermeerse situatie weten zij ‘blind’ de weg te vinden. D66 en LHN hebben amendementen ingediend op het voorstel om ervoor te zorgen dat wat in jaren is opgebouwd niet in één keer wordt weggegooid.


Cora Huijbens (D66) geeft aan dat: ”De juiste hulp snel op gang komt als aanbieders onderdeel uitmaken van het sociale weefsel van de stad. Nieuwkomers zullen eerst de lokale situatie moeten leren kennen alvorens ze adequaat en vraaggericht te werk kunnen gaan. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt dat kennis van de lokale situatie zo veel mogelijk doorslaggevend is bij de gunning.”
Mariëtte van Leeuwen (LHN) vult aan: “Bovendien zijn er veel vrijwilligers actief bij in de stad gewortelde zorg- en welzijnspartners. Wij hebben het college opgedragen ervoor te zorgen dat de vrijwilligers voor Zoetermeer behouden blijven. Het is van het grootste belang de continuïteit te waarborgen.”

Foto: Mariëtte van Leeuwen en Cora Huijbens

-advertenties-

-goede doel-