Wethouder Ingeborg ter Laak medium neutraalDe gemeente Zoetermeer wil delen van het werk in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf medio 2021 gaan uitvoeren met een soort wijkteams. Dit blijkt uit het raadsvoorstel ‘gebiedsgerichte ondersteuning’ en de forse stapel daarbij behorende stukken.


Raadsleden hebben hierover maandag 11 mei een eerste bespreking gehad met een delegatie van het college, en wel in de digitale commissievergadering Samenleving.
Die wijkteams moeten samenwerkingsverbanden worden van diverse zorg- en welzijnsaanbieders. Het zal in eerste instantie gaan om de begeleiding en dagbesteding van ouderen en om jeugdactiviteiten. Het college doet het voorstel vooral om de organisatie van de voorzieningen te verbeteren en ook om de kosten te beperken. Alle teams zullen volgens de geldende aanbestedingsregels moeten worden gevormd. Bezien zal nog worden hoe combinaties zijn te maken met bestaande vrijwilligersorganisaties op dit gebied.


Wethouder Ingeborg ter Laak (CDA; Zorg en Welzijn) laat aantekenen: “De huidige organisatie van de voorzieningen is niet toereikend (…). Het aanbod is versnipperd en verspreid over een groot aantal organisaties. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor zichzelf en hun eigen cliënten, maar niemand is verantwoordelijk voor het geheel”. Dat wil zij met de wijkgerichte samenwerkingsverbanden veranderen.
Het nieuwe model is al uitgebreid besproken met de diverse zorg- en welzijnsaanbieders die actief zijn in Zoetermeer. Het komt nu op de besluitvorming aan.

 

Uitgangspunt: Iedereen doet mee

Het raadsvoorstel meldt dat uitgangspunt blijft dat iedere Zoetermeerder ´zelfstandig moet kunnen wonen en meedoen aan de samenleving ongeacht zijn beperkingen, en zelf de regie moeten hebben op de inhoud van ondersteuning´. Het college merkt op dat het aantal inwoners dat een beroep doet op ondersteuning stijgt en dat bovendien sprake is van stijging van de zwaarte van de zorgvraag, waardoor de kosten aanzienlijk toenemen.


Uit de stukken: ´Door krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger voor zorgaanbieders om aan voldoende personeel te komen´. Daar valt alleen wat aan te doen door het systeem te wijzigen ´van een groot aantal aanbieders die allemaal hun eigen ding doen (…) naar een (…) georganiseerd samenwerkingsverband´. En dit combineert het college nu met een van de belangrijkste uitgangspunten in het huidige coalitieakkoord namelijk om meer en meer wijkgericht te gaan werken. Elke wijk krijgt in het nieuwe systeem zelfs een eigen op de wijk afgestemd pluspakket.


Voor de gebruikers van een Wmo-voorziening zal financieel vrijwel zeker niets veranderen. Zij blijven een eigen bijdrage betalen van anno nu € 19 per maand. ´Klanten die gebruik maken van Wmo-voorzieningen betalen ook in de toekomst maar één keer het maandtarief, ongeacht de hoeveelheid ondersteuning en hoeveelheid verschillende voorzieningen zij afnemen´, zo is de raadsleden meegedeeld.

Foto: wethouder Ingeborg ter Laak

-advertenties-

-goede doel-