bus 1898612 1920GroenLinks Zoetermeer is geschrokken van de berichtgeving dat, door de corona-crisis, de prijzen in het openbaar vervoer mogelijk gaan stijgen. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder op vragen van GroenLinks toegezegd dat er geen prijsstijging komt in het ov door de corona-crisis.

De betaalbaarheid van het ov is van groot belang voor de noodzakelijke energietransitie en bepalend of iedereen deel kan nemen aan de maatschappij. Uit eerdere berichtgeving blijkt dat de regionale vervoerders (HTM, RET en EBS) gezamenlijk per maand 20 miljoen euro verlies lijden. De verkeerswethouder van Den Haag heeft de verwachting uitgesproken dat vervoerders mogelijk hogere prijzen moeten gaan hanteren om het ov overeind te houden. Wat GroenLinks Zoetermeer betreft wordt de rekening van de coronacrisis niet bij de reizigers gelegd. Commissielid Jennifer van Werkhoven: “Voor veel mensen zou de stijging van de reiskosten betekenen dat het ov onbetaalbaar en daarmee ontoegankelijk wordt. Dat is volstrekt onwenselijk en onacceptabel.”

Tijdens de behandeling van de mondelinge vragen gaf wethouder Rosier aan dat de prijzen niet verhoogd zullen worden als gevolg van de corona-crisis of om tekorten op te vangen. Rosier: “We hebben dit nagevraagd bij de MRDH en er is geen sprake van verhoging van de tarieven door de corona-crisis.”


Het college is via de MRDH inmiddels druk bezig om middelen te krijgen voor tekorten. De MRDH vraagt het ministerie met nadruk om investeringen van het Rijk. Die zijn belangrijk om, naast het betaalbaar en toegankelijk houden van het ov, ook de duurzame ambities te kunnen inlossen. Naar verwachting komt er vóór 1 juni duidelijkheid over de vergoedingen.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-