10 06 2018. Zoetermeer. GroenLinks. DSC1171Het is duidelijk dat de coronacrisis een grote impact heeft op de samenleving. Mensen verliezen werk en daarmee inkomen. GroenLinks Zoetermeer maakt zich zorgen over een toename van armoede door de crisis.


Voor GroenLinks Zoetermeer is duidelijk dat het gemeentebestuur maatregelen moet treffen om gezinnen die niet meer kunnen rondkomen te ondersteunen. De fractie van GroenLinks is benieuwd of de gemeente op de hoogte is van het feit dat het aantal inwoners dat momenteel noodgedwongen gebruik maakt van voedselpakketten is toegenomen. Raadslid Claire Hostmann: “GroenLinks Zoetermeer verwacht van de gemeente een proactieve houding in het oplossen van de financiële nood van inwoners als gevolg van de coronacrisis. Het is noodzakelijk dat mensen zo snel mogelijk geholpen worden. Dat kan door een voorschot te geven aan mensen in afwachting van de behandeling van hun aanvraag.”


Heeft de gemeente voldoende zicht op kwetsbare groepen als ZZP’ers, flexwerkers en jongeren? GroenLinks vindt dat niet alleen ondernemers, maar alle inwoners geholpen moeten worden bij acuut inkomensverlies. Volgens het Nibud ervaart een vijfde van de Nederlanders nu een inkomstenterugval. Sommige mensen kunnen dat prima zelf opvangen, maar dat geldt niet voor iedereen.

Foto: Claire Hostmann, Raadslid GroenLinks

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-