avatar 1456300865 141x141Angelique Quentin wordt de nieuwe directeur van de gemeente, de huidige directeur R. van Nood zal per 1 april stoppen en met pensioen gaan. Zijn laatste werkdag zal zijn op 12 maart 2020. Per 1 maart 2020 start Angelique Quentin als directeur.


Angelique Quentin is van februari 2011 tot januari 2013 afdelingshoofd Juridische Aangelegenheden en Veiligheid geweest en van januari 2013 tot heden afdelingshoofd Afvalinzameling. Daarnaast is zij van april 2016 tot heden werkzaam als afdelingshoofd Publieksplein.

-advertenties-

-goede doel-