tiny forestEen Tiny Forest is een klein bos ter grootte van een tennisveld. Hier worden inheemse bomen op geplant in een stedelijk gebied zodat het een plek wordt waar dieren zich thuis voelen, maar waar ook de buurt kan leren over natuur en elkaar ontmoet. 

Maart vorig jaar vroeg Zoetermeer Vooruit het college al om zo’n bos in te richten in onze stad. Het college antwoordde toen dat het geen geld kon vrij maken, maar wel sympathie had voor een Tiny Forest. Nu blijkt dat het IVN Natuureducatie op zoek is naar 16 gemeenten in Zuid-Holland voor het aanleggen van een mini-bos; de organisatie heeft een bijdrage van de provincie Zuid-Holland gekregen voor het project Tiny Forest.

Dit is reden voor Zoetermeer Vooruit om het Tiny Forest nogmaals onder de aandacht te brengen en het college te vragen of er reeds een aanvraag is ingediend om mee te doen aan dit bijzondere project. Te meer omdat een Tiny Forest past in de ambitie van een groene, veilige stad zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 én onderzoek heeft uitgewezen dat een klein bos zeer efficiënt is omdat ze per vierkante meter meer CO2 opslaan dan een groot bos.

-advertenties-

-goede doel-