eurosHonderden en mogelijk duizenden gezinnen zijn in financiële problemen geraakt door een foutief antifraude beleid van de Belastingdienst. De PvdA Zoetermeer heeft het college gevraagd of zij weten of er Zoetermeerse gezinnen tot de slachtoffers behoren.

Een mea culpa van het kabinet en een vertrokken staatssecretaris. Tot zover de politieke gevolgen van wat de toeslagenaffaire is gaan heten. Ouders die ten onrechte zijn aangezien als fraudeur en werden geconfronteerd met het moeten terugbetalen van soms duizenden euro’s aan eerder ontvangen kinderopvangtoeslag. Uit onderzoek blijkt dat zeker honderden gezinnen zijn gedupeerd, mogelijk duizenden. “Mensen die mogelijk in grote financiële problemen zijn geraakt,” aldus commissielid Sicco Louw van de PvdA Zoetermeer.

De PvdA Zoetermeer stelde raadsvragen over de kwestie. “Als inwoners uit Zoetermeer zijn gedupeerd, is de kans groot dat zij met de gemeente in aanraking zijn gekomen. En dat er extra hulp is gekomen voor deze mensen. Denk daarbij aan schuldhulpverlening, jeugdzorg of hulp bij het zoeken naar andere woonruimte. Want de kans bestaat dat gedupeerden geen geld meer hadden om hun woonlasten te voldoen.”

De PvdA vraagt het college of zij gedupeerde inwoners in het vizier heeft en of ze bereid is deze mensen bij te staan hun leven weer op de rit te krijgen. En bovendien wil de PvdA weten of het gemeentebestuur de eventueel gemaakte kosten bij de rijksoverheid gaat verhalen.

-advertenties-

-goede doel-