20180929 133397 copyDe H10 gemeenten, waar Zoetermeer ook onder valt, hebben met de jeugdhulpaanbieders een overbruggingscontract jeugdhulp afgesloten. Dit contract garandeert dat de zorg doorgaat, ook als het huidige jeugdhulpcontract afloopt op 31 december 2019.

Wethouder Groeneveld van Jeugd is blij dat door middel van de overbruggingscontracten de zorgcontinuïteit voor de Zoetermeerse jeugd is geborgd voor 2020. De rechter adviseerde in oktober dit jaar om een bemiddelingstraject te starten over de inkoop van jeugdhulp. Het gevolg van deze uitspraak is dat het lopende inkoopproces tijdelijk is onderbroken. Er was dus snel behoefte aan een tussenoplossing.

De inzet van de H10 gemeenten is dat in de loop van 2020 de inkoopprocedure kan worden hervat en dat op 1 januari 2021 de nieuwe contracten van kracht worden. Voor Zoetermeer betekent het overbruggingscontract een eenmalig financieel nadeel van circa € 2,44 mln. Het uiteindelijke financiële effect is nog niet aan te geven, omdat dit ook afhankelijk is van het aantal cliënten en de inzet van jeugdhulp die uiteindelijk nodig blijkt te zijn.

 

Foto: Wethouder Groeneveld

-advertenties-

-goede doel-