20180620 130392Zó Zoetermeer en VVD hebben een spoeddebat aangevraagd om tijdens de raadsvergadering van 25 november over de te nemen maatregelen in de horeca te praten. Burgemeester Aptroot deed in juli dit jaar een toezegging om in november met een pakket aan maatregelen te komen.

Deze toezegging wordt nu echter met meer dan een half jaar uitgesteld, tot 30 juni 2020. Te lang, zo vindt Marijke van der Meer van Zó Zoetermeer: “Er is nog steeds sprake van buitensporig geweld bij de nachtclubs, en er is een grote urgentie om dit geweld te stoppen. We moeten dit in de raad kunnen bespreken”.


Het presenteren van het pakket aan maatregelen met betrekking tot de horeca wordt uitgesteld, omdat het probleem te complex is om er snel antwoord op te geven. Wel wil het college alvast een aantal maatregelen nemen, zoals het aanstellen van een regisseur ondermijning, die zich vooral gaat richten op de problemen in het Van Tuyllpark. Ook wordt gesproken met andere gemeenten, zoals Amsterdam, om ervaring uit te wisselen.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-